Newyddion S4C

Seren The Traitors yn rhan o ymgyrch y llywodraeth i atal trais yn erbyn menywod

21/06/2024
Andrew Jenkins a'i fab, Morgan

Mae seren realiti o Rondda Cynon Taf wedi dweud ei fod yn “difaru’r” ffordd y mae wedi trin menywod yn y gorffennol, wedi iddo ddioddef o ddiffyg hyder ar ôl bod mewn damwain car ddifrifol. 

Dywedodd Andrew Jenkins, a wnaeth serennu ar y rhaglen teledu boblogaidd The Traitors, ei fod yn aml yn teimlo fel ei fod yn edrych fel ‘freak’ ar ôl ei ddamwain car. 

Yn wreiddiol o Donysguboriau ger Llantrisant, treuliodd Mr Jenkins bedair wythnos mewn coma wedi’r ddamwain, gan dioddef nifer o greithiau i'w gorff.

Roedd ei edrychiad yn destun pryder iddo, ac roedd hynny wedi effeithio ar sawl perthynas, meddai. 

“Ro’n i ofn y byddai pobl yn anffyddlon i fi achos ro’n i’n teimlo’n hyll, gyda creithiau. Pam bo nhw gyda fi? Mae nhw’n fenywod prydferth, a ddim yn mynd i aros ‘da fi. A byse fi’n chwalu popeth.

“Yn edrych nôl, roedd e’n wael. Dyle fi ‘di gweithio ar fy hun cyn neidio mewn i berthynas."

Dywedodd Mr Jenkins ei fod wedi dod i’r arfer o “neidio o berthynas i berthynas” er mwyn ceisio gwella ei hunan hyder. 

“Dwi wedi brifo cymaint o fenywod dros y blynyddoedd, hoffen i tasen i’n gallu ymddiheuro iddyn nhw, i newid pethau.

“O’n i ar fin priodi un fenyw, wedi casglu’r ffrog, popeth ‘di cynllunio...Nes i orffen y berthynas. Mae’n rhaid bod hwnna ‘di cael effaith seicologel enfawr arni hi,” meddai. 

'Perthynas'

Mae Mr Jenkins bellach yn annog dynion i siarad yn agored am eu hiechyd meddwl, gan gynnwys ei fab, Morgan, sydd yn 23 oed. 

Mae’r tad a mab wedi siarad yn gyhoeddus fel rhan o ymgyrch ‘Iawn’ Llywodraeth Cymru, sydd â’r nod o atal trais yn erbyn menywod. 

Maen nhw hefyd wedi trafod y pwysigrwydd o siarad yn agored gyda’i gilydd, wedi i Mr Jenkins ddioddef o ganlyniad i berthynas anodd gyda'i dad.

Dywedodd ei fod ef a'i frodyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i fod y chwaraewr rygbi gorau – a hynny er mwyn creu argraff ar eu tad. 

Roedd damwain Mr Jenkins wedi golygu nad oedd modd iddo barhau i chwarae rygbi, ag yntau’n pryderu na fyddai gan ei dad unrhyw reswm i'w garu mwyach.

“O’n i’n meddwl mai chware rygbi oedd yr unig ffordd o wneud fy nhad yn falch,” meddai. 

“Dwi’n teimlo’n drist ar adegau yn meddwl am y pethau nes i ddweud wrthot ti dros y blynyddoedd,” meddai wrth ei fab, Morgan. 

Mewn ymateb, dywedodd Morgan: “Ers i ti ddechrau agor lan, ac yn amlwg dweud dy fod ti’n fy ngharu...bod yn fwy agored gyda dy deimladau, mae’r holl deulu ‘di gwneud yr un peth.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.