Newyddion S4C

Taith i gopa'r Wyddfa mewn cadair olwyn drydan yn 'anodd ond gwefreiddiol'

18/06/2024
Maxwell McKinght

Mae dyn ifanc sydd wedi ymdrechu i dorri record y byd am ddringo'r Wyddfa mewn cadair olwyn drydan wedi dweud mai'r her oedd "un o'r pethau anoddaf ond mwyaf gwefreiddiol" iddo ei wneud erioed.

Dringodd Maxwell McKnight, sydd ag atroffi cyhyr yr asgwrn cefn, ('Spinal Muscular Atrophy') y mynydd ddydd Sadwrn mewn chwe awr a hanner gyda thîm o 25 yn ei gynorthwyo.

Mae'n aros i glywed os ydy ei daith i'r copa wedi cyrraedd y trothwy i oosod record y byd.

Dywedodd y myfyriwr o Sir Gaergrawnt wrth asiantaeth newyddion PA ei fod wedi gwneud yr her er mwyn codi ymwybyddiaeth am hygyrchedd gweithgareddau awyr agored i ddefnyddwyr cadair olwyn.

'Dramatig'

Digwyddodd eiliad fwyaf “dramatig” yr her pan lithrodd Mr McKnight oddi ar ramp ar ymyl clogwyn - cyn cael ei dynnu yn ôl i'r llwybr gan ei gyd-ddringwyr.

“Os nad oedden nhw yno, fe allai fod wedi bod yn ddifrifol iawn. Mae’n debyg mai dyna oedd y rhan waethaf,” meddai.

Roedd angen newid batris y gadair olwyn ar un adeg, felly fe berfformiodd y tîm “pitstop F1” ac fe gafodd Mr McKnight gyfle i fwynhau'r golygfeydd, meddai.

“Dyna’r tro cyntaf i mi allu cymryd popeth i mewn oherwydd roeddwn i’n mynd i fyny mewn llinell syth ac nid oedd modd i mi edrych y tu ôl i mi oherwydd ni allai fy nghadair olwyn droi o gwmpas oherwydd ein bod yn mynd yn syth i fyny,” meddai.

Image
Maxwell McKnight
Maxwell McKnight yn wên o glust i glust wrth ddringo'r Wyddfa. Llun: PA / Joe Watson

Am y 500 metr olaf, bu’n rhaid i Mr McKnight gael ei gario i fyny yn y gadair olwyn â llaw oherwydd y grisiau ar hyd y llwybr, a oedd “yn beryglus iawn oherwydd bod y gadair yn eithaf ansefydlog”, meddai.

Bu pobl yn ei gymeradwyo, yn bloeddio ac yn tynnu lluniau yn ystod cam olaf ei daith, a oedd yn “anhygoel”, meddai Mr McKnight.

“Erbyn hyn, roedd hi'n niwlog iawn oherwydd ein bod wedi cyrraedd lefel y cymylau a oedd yn ei wneud yn fwy dramatig, ac wrth edrych yn ôl roedd yn cŵl iawn mewn gwirionedd.

“Mae’n debyg ei fod yn un o’r pethau anoddaf ond mwyaf gwefreiddiol i mi ei wneud erioed.”

Gwneud yr her er mwyn ffrind

Roedd Josh Wintersgill, 30, sydd hefyd ag atroffi cyhyr yr asgwrn cefn, yn gobeithio dringo mewn cadair olwyn ochr yn ochr â MrKnight, ond nid oedd yn gallu gwneud hynny oherwydd ei fod yn yr ysbyty.

“Roedd yn drist iawn bod e ddim yma gyda mi," meddai Mr McKnight.

"Mae wedi bod yn arweinydd yr ymgyrch dros y chwe mis ac yna roedd yn drist iawn iddo beidio â bod yno ar y diwrnod hwnnw, ond roedd rhaid i mi ddelio gyda hynny ac roeddwn yn dweud wrthof fy hun, 'rydym yn mynd i wneud hyn iddo fo'.

“Mae’n mynd i roi cynnig arni pan mae’n well ac rydw i wedi dweud wrtho’r holl rannau sy’n anodd a’r rhannau oedd yn haws, felly gobeithio, pan fydd yn cynnal yr her, y bydd yn ei chael hi’n llawer haws ac fe all gael y cyfle gorau i guro fy amser i.”

Mae'r dynion wedi codi bron i £40,000 i elusen SMA UK hyd yma.

Pan ofynnwyd iddo a fyddai’n ymgymryd â her debyg yn y dyfodol, dywedodd Mr McKnight: “Mae’n bendant wedi mynd â'r gwynt allan ohonof ond rwy’n siŵr y bydda i a Josh fwy na thebyg yn symud ymlaen i fynyddoedd mwy gydag amser.”

Prif lun: PA / Joe Watson

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.