Newyddion S4C

Newid pum ysgol gynradd yng Ngheredigion i fod yn rhai cyfrwng Cymraeg

05/06/2024
Ysgol Comins Coch

Mae aelodau Cabinet Cyngor Ceredigion wedi cymeradwyo cynllun i newid pum ysgol gynradd yn y sir i fod yn rhai cyfrwng Cymraeg.   

Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno yn y Cyfnod Sylfaen yn y pum ysgol dan sylw: Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant, Ysgol Gynradd Llwyn-yr-Eos, Ysgol Gynradd Plascrug ac Ysgol Gynradd Cei Newydd.

Ar hyn o bryd, mae'r ysgolion i gyd yn rhai cyfrwng Saesneg yn bennaf.

Ond mae nifer o bobl wedi gwrthwynebu'r cynllun.

Fe dderbyniodd Ysgol Gynradd Plascrug yn Aberystwyth 23 o wrthwynebiadau.

Dywedodd un gwrthwynebydd fod gan y cynllun “gymhelliant gwleidyddol”.

Ychwanegodd un arall y byddai’r newid yn cael “effaith negyddol ar ffoaduriaid”. 

Derbyniodd Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant yn Aberystwyth bedwar gwrthwynebiad.

Roedd y pryderon yn cynnwys honiadau bod yr ymgynghoriad yn ddiffygiol, ac y byddai'r newid yn lleihau amrywiaeth y boblogaeth leol ac yn creu anawsterau i rieni uniaith Saesneg.

Cafodd yr un pryderon eu codi am yr ysgolion eraill yn Aberystwyth, Ysgol Gynradd Comins Coch ac Ysgol Gynradd Llwyn-yr-Eos.

Fodd bynnag, nid oedd Ysgol Gynradd Cei Newydd wedi derbyn unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol.

Daw'r newid yn sgil ymgais Llywodraeth Cymru i weithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32.

Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 yn cynnwys saith cam i  gryfhau’r Gymraeg.

Un o’r rheiny yw creu mwy o gyfleoedd i blant o bob oed i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn bennaf.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.