Newyddion S4C

Cyn-swyddog carchar yn pledio'n euog i droseddau yn ymwneud â chyffuriau

03/06/2024
Carchar y Parc

Mae menyw 30 oed wedi pledio’n euog i droseddau yn ymwneud â chyffuriau wedi iddi gael ei harestio tra roedd yn gweithio fel swyddog yng Ngharchar y Parc, ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Fe gafodd Jodie Lee Beer o Lanhari, Rhondda Cynon Taf, ei harestio ym maes parcio'r carchar tra oedd yn gweithio fel swyddog yno, ym mis Chwefror 2020. 

Clywodd y llys fod Ms Beer wedi cuddio cyffuriau a oedd yn ei meddiant. 

Cafodd Ms Beer ei chyhuddo o gamymddwyn wrth weithredu fel swyddog cyhoeddus, yn ogystal â bod â chyffuriau dosbarth A a dosbarth C yn ei meddiant, gyda'r bwriad o'u cyflenwi. 

Penderfynodd Ms Beer ymddiswyddo wedi’r cyhuddiadau. 

Plediodd yn euog i droseddau yn gysylltiedig â chyffuriau yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun. 

Cafodd ymchwiliad yr heddlu ei arwain gan uned Tarian, sef uned arbenigol de Cymru sydd wedi’i gefnogi gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jason Meadows, o Tarian: “Mae’r mwyafrif llethol o staff carchardai yn cyflawni eu dyletswyddau i’r safonau uchaf. 

“Ni ddylai ymddygiad anghyfreithlon y lleiafrif amharu ar ymdrechion ac ymroddiad y mwyafrif,” meddai. 

Dywedodd y byddai’n parhau i fynd i’r afael â throseddau oddi mewn i’r carchar, a’r rheiny sy’n bygwth diogelwch carchardai'r de. 

Carchar yn 'cael ei redeg yn dda'

Mae Carchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn y penawdau'n ddiweddar ar ôl i 10 o garcharorion farw yno mewn cwta dri mis.

Ganol fis Mai, dywedodd y Gweinidog Carchardai, Edward Argar, bod pedwar o'r naw marwolaeth ddiweddar yn y Parc - sydd bellach wedi cynyddu i 10 - yn ymwneud â chyffuriau.

Ond dywedodd bod y carchar yn "cael ei redeg yn dda"

Daw hyn wedi i'r AS Ceidwadol Stephen Crabb ddweud ei fod wedi clywed honiad gan garcharor mai rhai o staff Carchar y Parc oedd yn gyfrifol am gyflenwi cyffuriau i garcharorion yno.

"Mae cyffuriau ym mhobman yn y carchar - o ganabis i heroin, a'r hyn a elwir yn sbeis. Gall ychydig yn gyson fynd i mewn trwy ymweliadau, a rhai trwy ddrôn. 

"Ond gadewch i ni beidio â drysu'r mater - mae llawer mwy yn dod i mewn gan bobl a gyflogir yn y carchar."

Gwadu hynny wnaeth y Gweinidog, gan fynnu bod y mwyafrif o staff mewn carchardai'n onest a chyfrifol.
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.