Newyddion S4C

Gwesty Parc y Strade yn Llanelli yn ail-agor

03/06/2024
S4C

Fe fydd gwesty yn Llanelli yn ail-agor ddydd Llun ar ôl i'r Swyddfa Gartref roi'r gorau i gynlluniau i osod cannoedd o geiswyr lloches yno.  

Fe ddaeth cynlluniau'r Swyddfa Gartref i roi lloches i 241 o bobl yng Ngwesty Parc y Strade i ben fis Hydref diwethaf. Daeth hyn yn dilyn misoedd o brotestiadau a gwrthwynebiad gan gyngor Sir Gaerfyrddin.

Mae gwaith adnewyddu wedi bod yn digwydd yn y gwesty, ac fe fydd yn ail-agor yn swyddogol ddydd Llun.

Cafodd pob digwyddiad, gan gynnwys priodasau, eu canslo a chafodd 95 aelod o staff eu diswyddo ym mis Gorffennaf y llynedd ar ôl i'r Swyddfa Gartref gyhoeddi'r cynllun lloches.

Roedd protestwyr yn galw ar weld y gwesty yn “dychwelyd i fod yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau a phriodasau.”

Cafodd gwersyll ei sefydlu y tu allan i'r gwesty gan brotestwyr oedd yn awyddus i gael tro pedol ar y cynlluniau. 

Fe gafodd nifer o bobl eu harestio yn sgil y protestiadau, gyda'r gwaith plismona yn costio mwy na £1m i Heddlu Dyfed-Powys.

Dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref y llynedd eu bod nhw wedi derbyn cadarnhad ysgrifenedig na fydd ceiswyr lloches yn cael eu cartrefu yn y gwesty. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.