Newyddion S4C

Carcharu dyn am fynd â chyllell i mewn i dafarn ger Caernarfon

29/05/2024
Gareth Kells

Mae dyn wedi ei garcharu am 14 mis am fynd â chyllell i mewn i dafarn ger Caernarfon.

Fe wnaeth Gareth Kells, 41 oed, o Pentre Uchaf, Bontnewydd ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ar ôl cyfaddef i fygwth rhywun mewn man cyhoeddus gyda chyllell.

Roedd hefyd wedi cyfaddef i fod  â chyllell yn ei feddiant, achosi ffrwgwd a bod ag arf mewn man cyhoeddus.

Ar 26 Ebrill, roedd Kells wedi bod yn yfed yn y Newborough Arms, Bontnewydd pan ddechreuodd ffrae. 

Gadawodd y dafarn ond dychwelodd yn ddiweddarach gyda bat pêl-fas a chyllell.

Aeth staff y dafarn a heddwas wedi ymddeol â’r bat pêl-fas a’r gyllell o afael Kells a chafodd ei atal nes i’r heddlu gyrraedd.

Dywedodd y Rhingyll Rhanbarthol Andy Davies: “Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus yn y gymuned a allai fod wedi cael canlyniadau dinistriol oni bai am weithredoedd cyflym y rhai a oedd yn bresennol.

“Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am eraill yn cario cyllyll neu arfau roi gwybod yn ddienw i Taclo’r Taclau drwy ffonio 0800 555 111.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.