Covid-19 wedi cael ‘effaith glir’ ar lesiant gweithwyr iechyd 

Golwg 360

Mae adolygiad i’r gofal a ddarparwyd yn ystod y pandemig wedi dweud bod angen cymryd camau pellach yn y dyfodol i gefnogi lles meddyliol a chorfforol gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd. 

Dywed Golwg360 fod adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn canmol y gwasanaeth ar y cyfan, ond fod gwersi wedi’u dysgu o ran yr angen i warchod lles gweithwyr iechyd. 

Roedd argymhelliad pellach hefyd yn nodi bod angen sicrhau trefniadau ar gyfer atal lledaeniad o’r feirws mewn ysbytai, fel y gwelwyd yn ystod yr ail don.

Darllenwch y stori’n llawn yma