Newyddion S4C

Sir Benfro: Cyhuddo dyn o geisio treisio a niwed corfforol difrifol ar ôl ymosodiad honedig

27/05/2024
Wdig

Mae dyn wedi ei gyhuddo o geisio treisio ac achosi niwed corfforol difrifol ar ôl ymosodiad honedig yn Sir Benfro.

Cafodd y dioddefwr anafiadau difrifol yn ystod “ymosodiad parhaus” yn ardal Wdig ddydd Gwener, meddai Heddlu Dyfed-Powys.

Mae Benjamin Guiver, 34, o ardal Abergwaun, wedi’i gyhuddo o saith trosedd mewn cysylltiad â’r digwyddiad, gan gynnwys niwed corfforol difrifol, ceisio treisio, a bygwth lladd.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos o flaen llys ddydd Llun.

Bydd y tîm plismona yn bresennol yn nhref Wdig dros y dyddiau nesaf i roi sicrwydd i'r gymuned leol.

Mae ymholiadau’n parhau a gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu swyddogion gyda’u hymchwiliad roi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys, drwy ddyfynnu'r cyfeirnod: 24000470307

Fel arall, mae modd cysylltu â’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau yn ddienw drwy ffonio 0800 555111.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.