Newyddion S4C

Plaid Cymru yn galw am ail-ymuno â’r farchnad sengl wedi i Brexit 'ddistrywio' economi Cymru

Liz Saville Roberts

Mae Plaid Cymru wedi galw am ail-ymuno â’r farchnad sengl er lles economi Cymru wrth i’r wythnos lawn gyntaf yn ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol ddechrau.

Dywedodd arweinydd y blaid yn San Steffan, yr AS Liz Saville Roberts bod Brexit wedi “distrywio” yr economi.

Ychwanegodd ei bod hi’n credu bod y ddwy brif blaid yn anwybyddu pwnc Brexit.

"Mae’r etholiad hwn yn ymwneud â dim ond un peth: yr economi,” meddai ar ymweliad â Seiont Nurseries ger Caernarfon.

“Ac mae angen i ni wynebu gwirionedd caled - mae Brexit yn ei ddistrywio.

"Mae unigolyn yn y DU bron i £2,000 yn dlotach yn 2023 o ganlyniad i Brexit. Mae’n anodd credu y bydd yr etholiad yn anwybyddu’r realiti hwnnw.”

‘Anonest’

Daw ei sylwadau wrth i un o ffigyrau mwyaf amlwg y Ceidwadwyr yn ystod gweinyddiaeth Margaret Thatcher ddweud nad oedd digon o drafod Brexit.

Rhybuddiodd Michael Heseltine y bydd ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol ymysg y “mwyaf anonest yn y cyfnod modern” oherwydd bod y ddwy blaid yn gwrthod trafod canlyniadau Brexit.

Wrth ysgrifennu yn yr Independent, dywedodd: “Rydym bellach ar ddechrau’r hyn rwy’n rhagweld a fydd yn etholiad mwyaf anonest yn y cyfnod modern.

“Ni ellir mynd i’r afael yn onest â’r un o’r materion pwysig heb drafod ein perthynas ag Ewrop. Eto i gyd, does neb yn trafod Ewrop.”

Mae arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir Starmer, wedi dweud yn y gorffennol na fyddai am ail-ymuno â’r Undeb Ewropeaidd ond y byddai yn ail-drafod cytundeb Brexit “llawer gwell” pe bai Llafur yn ennill yr etholiad cyffredinol.

Mae’r Ceidwadwyr wedi cyhuddo Llafur o beidio â bod yn agored am eu cynlluniau ar gyfer perthynas y DU â’r UE.

'Dyfodol sicr'

Dros y penwythnos fe wnaeth Llafur a’r Torïaid wrthdaro dros bwnc diogelwch ar ôl i’r Ceidwadwyr gyhoeddi cynlluniau dadleuol i gyflwyno gwasanaeth Cenedlaethol.

Mae’r Torïaid wedi dweud y byddai’n rhaid i bob llanc 18 oed wneud gwasanaeth cenedlaethol “gorfodol” os ydyn nhw’n cael eu hail-ethol ar 4 Gorffennaf.

Mewn araith heddiw, mae disgwyl i Syr Keir Starmer ddweud mai “diogelwch economaidd, diogelwch ffiniau, a diogelwch cenedlaethol” fydd yn ganolog i faniffesto’r blaid.

Yn y cyfamser, fe fydd y Prif Weinidog Rishi Sunak yn atgyfnerthu ei neges y bydd y Ceidwadwyr yn sicrhau “dyfodol sicr i’r genhedlaeth nesaf.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.