Newyddion S4C

Seren Subbuteo o'r gogledd yn gobeithio cyrraedd y brig

22/05/2024
Ruby Matthews

Mae merch 15 oed o Sir y Fflint yn edrych ymlaen at weld Subbuteo, y gêm bêl-droed boblogaidd, yn cael ei hadfywio wrth iddi baratoi i gystadlu yng Nghwpan Subbuteo y Byd.

Ailddechreuodd diddordeb Ruby Matthews yn y gêm, ddaeth yn boblogaidd yn y 1970au a'r 1980au, yn ystod y pandemig. 

Mae chwaraewyr Subbuteo yn defnyddio modelau pêl-droed bach i ffllicio pêl ar fwrdd sy'n debyg i gae pêl-droed.

"Yn y bôn, mae'n debyg i bêl-droed, ond gyda ffigyrau. Yn dactegol, mae'n eithaf tebyg i wyddbwyll, "meddai Ruby wrth asiantaeth newyddion PA.

Cyflwynwyd Ruby i Subbuteo gan ei thad pan oedd hi'n saith oed. 

"Fe chwaraeodd pan oedd yn iau ac roedd eisiau ailgydio ynddi. Fe ddechreuon ni chwarae gyda'n gilydd ac fe wnaeth ddatblygu o'r fan honno," eglurodd.

Ar ôl cynrychioli Lloegr yng Nghwpan y Byd 2022 yn Rhufain a Phencampwriaethau Ewrop yn Gibraltar y llynedd, mae Ruby bellach yn paratoi i gystadlu yn y categori dan-16 yng Nghwpan y Byd Subbuteo yn Tunbridge Wells, Caint, ym mis Medi. 

Dyma'r tro cyntaf i Gwpan y Byd gael ei chynnal yn y dref lle dyfeisiwyd Subbuteo ym 1946.

Image
Ruby Matthews

Wrth drafod ei pharatoadau, dywedodd Ruby, "Rwy'n nerfus ac mae'n amser llawn straen, ond rwy'n chwarae Subbuteo oherwydd fy mod i'n ei fwynhau. Rydw i'n mynd i gael hwyl a gweld sut rydw i'n gwneud." 

Mae hi a'i thad wedi cynyddu eu sesiynau ymarfer, gan ganolbwyntio ar gywirdeb saethu i hybu ei hyder a'i pherfformiad.

Bydd tîm Lloegr yn cystadlu ar draws chwe chategori: o dan 12 oed, dan 16 oed, dan 20 oed, agored, cyn-filwyr, digwyddiadau unigol a thîm menywod. 

Mae Ruby yn diolch i Subbuteo am gryfhau ei pherthynas gyda'i thad. 

"Rydyn ni'n bendant wedi dod yn agosach oherwydd rydyn ni wedi teithio llawer gyda'n gilydd. Mae wedi bod yn ffordd wych o dreulio amser gyda'n gilydd," meddai.

Roedd y gêm yn dyst i adfywiad yn ystod y pandemig, gyda nifer y timau yn y DU yn tyfu o bedair i dros 50. 

Gyda'i hangerdd am Subbuteo a chymuned gefnogol y tu ôl iddi, mae Ruby yn barod i wneud ei marc yng Nghwpan y Byd ac yn gobeithio ysbrydoli cenhedlaeth newydd o chwaraewyr. 

Lluniau: Simon Jacobs/PA 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.