Newyddion S4C

Rhybudd melyn o storm fellt a tharanau i ran fwyaf o Gymru

21/05/2024
Glaw / Ymbarel

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn o storm fellt a tharanau ar gyfer rhan fwyaf o Gymru.

Bydd y rhybudd tywydd yn effeithio ar bron pob yn sir yn y wlad rhwng 12:00 a 21:00.

Gall glaw ar y ffyrdd arwain at rywfaint o lifogydd sydyn mewn mannau.

Mae'n bosib hefyd y bydd rhai gwasanaethau bws a rheilffyrdd yn cael eu heffeithio gan y glaw.

“Gallai cawodydd trwm a storm mellt a tharanau arwain at rai lleoliadau yn gweld rhwng 20-30 mm o law mewn awr,” meddai’r Swyddfa Dywydd. 

“Mae siawns bach y gallai ychydig o lefydd weld rhwng 40-50 mm."

Mae’r rhybudd tywydd yn berthnasol i’r siroedd canlynol:

 • Blaenau Gwent
 • Penybont
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg
 • Wrecsam

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.