Newyddion S4C

Bachgen naw oed wedi marw o sepsis ddyddiau ar ôl cael ei ryddhau o'r ysbyty

20/05/2024
dylan cope.png

Clywodd crwner fod bachgen naw oed o Gasnewydd wedi marw o sepsis ddyddiau ar ôl cael ei ryddhau o'r ysbyty gyda'r ffliw.

Fe gafodd Dylan Cope ei gludo i Ysbyty Athrofaol y Faenor yng Nghwmbran ar 6 Rhagfyr 2022. 

Fe gafodd ei ryddhau o'r ysbyty y diwrnod canlynol ar ôl derbyn diagnosis o ffliw, ac fe roddwyd pamffled iddo gyda chyngor yn ymwneud â pheswch ac annwyd. 

Bu farw ar 14 Rhagfyr o sepsis yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. 

Disgrifiodd ei rieni, Corrine a Laurence Cope, eu mab fel "bachgen ifanc ffit ac iach" a oedd yn mwynhau bywyd ac yn caru ei deulu. 

Wrth agor y cwest ddydd Llun, dywedodd uwch grwner Gwent, Caroline Saunders fod y cwest yn cael ei gynnal i ganfod a ddylai llid y pendics (appendicitis) Dylan fod wedi cael ei ganfod yn gynt. 

Wedi iddo ddechrau profi poen ofnadwy, fe aeth Dylan i'w feddyg teulu gyda'i rieni, a oedd yn amau ei fod yn dioddef o lid y pendics (appendicitis). 

Fe gynghorodd y meddyg, Dr Amy Burton, iddynt fynd yn syth i Ysbyty'r Faenor. 

Tra'r oedd yno, fe gafodd Dylan ei weld gan Samantha Hayden, nyrs o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Clywodd y cwest er bod Ms Hayden yn ymwybodol fod meddyg teulu Dylan wedi ei weld, ni chafodd nodiadau a diagnosis Dr Burton eu pasio ymlaen. 

Dywedodd Ms Hayden fod hyn yn arferol oherwydd nad oedd hi eisiau arwain gydag archwiliad y meddyg teulu yn unig, gan ei bod hi hefyd eisiau ei archwilio. 

Disgrifiodd y diwrnod yna hefyd yn un "hynod o brysur".

Dywedodd y crwner ei bod yn "bryderus" yn sgil elfennau o ddatganiad Ms Hayden i'r cwest.

Clywodd y llys fod y bwrdd iechyd eisoes wedi gwneud newidiadau i'w harferion.

Mae'r cwest yn parhau. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.