Newyddion S4C

Dim Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy yn 2026

Braf ar faes yr Eisteddfod

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dweud eu bod nhw wedi methu yn eu cais i ddenu'r Eisteddfod Genedlaethol i'r sir yn 2026 – ond mae’n bosib y byddai’n cynnal Eisteddfod yr Urdd yn ei le. 

Cadarnhaodd Cyngor Sir Fynwy wrth Newyddion S4C y llynedd eu bod nhw wedi gwneud cais yn mynegi diddordeb mewn cynnal y brifwyl yn 2026, sef degawd ers iddi gael ei chynnal yno ar faes Y Fenni yn 2016. 

Fe ddywedon nhw ar y pryd mai eu nod oedd hybu’r iaith a’r diwylliant mewn ardal lle “nad oes llawer o siaradwyr Cymraeg.”

Ond wrth siarad yng nghyfarfod y Cyngor Sir dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu na fyddai’r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yno nes y 2030au.

Dywedodd Angela Sandles o’r blaid Lafur: “Yn anffodus nid ydym wedi llwyddo gydag ein cais yn mynegi diddordeb mewn cynnal yr Eisteddfod yn ystod y cyfnod presennol hyd at 2030. 

“Ond y newyddion da yw ein bod wedi cael gwybod bod posibilrwydd cryf y gallwn gynnal Eisteddfod yr Urdd yn ystod y degawd nesaf,” meddai.

Dywedodd yr aelod Ceidwadol dros Llanfoist a Gofilion, Tomos Davies, ei fod “yn amlwg yn siomedig” na fyddai Sir Fynwy yn cael cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol 2026. 

Ond ychwanegodd ei fod yn “galonogol” fod potensial i Eisteddfod yr Urdd gael ei chynnal yno yn y dyfodol. 

Dywedodd y Cynghorydd Sandles y byddai’n “ffantastig” pe bai i’r sir llwyddo gyda chais ar gyfer 2031.

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cael ei chynnal ym Mhontypridd cyn teithio i Wrecsam yn 2025.

Mae’r brifwyl yn cael ei chynnal bob blwyddyn mewn ardal i’r de neu’r gogledd o ble y cafodd ei chynnal y flwyddyn flaenorol, ac fe fydd yn dychwelyd i’r de yn 2026. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.