Newyddion S4C

Hannah Blythyn AS wedi ei diswyddo o gabinet Llywodraeth Cymru

16/05/2024
Hannah Blythyn

Mae Hannah Blythyn AS wedi ei diswyddo o gabinet Llywodraeth Cymru.

Mewn datganiad fore dydd Iau, dywedodd y Prif Weinidog Vaughan Gething: 

“Ar ôl adolygu’r dystiolaeth sydd ar gael i mi ynghylch y datgeliad diweddar o gyfathrebu i’r cyfryngau, yn anffodus rwyf wedi dod i’r casgliad nad oes gennyf ddewis arall ond gofyn i Hannah Blythyn adael y Llywodraeth.

"Hoffwn gofnodi fy niolch am y gwaith y mae’r Aelod dros Delyn wedi’i arwain yn y Llywodraeth ers 2017, yn fwyaf nodedig ei harweinyddiaeth ar Gynllun Gweithredu LGBTQ+ Cymru, yr adolygiad o’r gwasanaethau tân ac achub, a’n gwaith gwerthfawr gyda phartneriaid cymdeithasol."

Ychwanegodd: “Mae’n hollbwysig ein bod yn gallu cynnal hyder ymhlith cydweithwyr y Llywodraeth fel ein bod yn gweithio fel un i ganolbwyntio ar wella bywydau pobl Cymru.

“O ystyried doniau a phrofiad Hannah, rydw i wedi bod yn glir bod yna lwybr yn ôl iddi gymryd swydd yn y Llywodraeth eto yn y dyfodol. “Mae’r Llywodraeth wedi cynnig cefnogaeth barhaus i’r Aelod.”

Yn aelod o’r Senedd dros Ddelyn, hi oedd y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol, gyda chyfrifoldeb am y cyflog byw, gweithio o bell, y sector lletygarwch a thwristiaeth, manwerthu a'r sector creadigol.

Cafodd ei phenodi i'r swydd ym mis Mawrth 2024 wedi i Vaughan Gething benodi aelodau o'i gabinet newydd ar ôl iddo ddod yn brif weinidog.

Cafodd ei hethol i Senedd Cymru yn 2016, a'i hail-ethol yn 2021 gan etholwyr Delyn.

Llun: Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.