Newyddion S4C

Lansio ymchwiliad llofruddiaeth wedi marwolaeth dyn 36 oed

15/05/2024
Ffordd Casgwent

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod ymchwiliad llofruddiaeth wedi ei lansio yn dilyn marwolaeth dyn 36 oed a gafodd ei ganfod ar stryd yng Nghasnewydd. 

Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Casgwent tua 18.00 ddydd Mawrth. Cadarnhaodd swyddogion ambiwlans fod y dyn wedi marw yn y fan a’r lle.

Dywedodd yr heddlu fod teulu’r dyn wedi cael gwybod am ei farwolaeth a’u bod yn cael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol wrth i ymchwiliad llofruddiaeth cael ei gynnal. 

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Virginia Davies: “Wrth i ni barhau i gynnal ein hymchwiliad, rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i beidio dyfalu neu rannu gwybodaeth ar-lein gall achosi niwed i deulu’r dyn, neu fygwth ein hymchwiliad. 

“Hoffem roi sicrwydd i gymunedau Casnewydd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys amgylchiadau ei farwolaeth.

“Mae ein meddyliau ni gyda theulu a ffrindiau’r dioddefwr,” meddai.

Mae’r llu hefyd yn apelio ar unrhyw un sydd gyda delweddau dashcam neu cylch cyfyng oddi ar Ffordd Casgwent, neu yn ardal Merriott Place rhwng 16.45 a 19.00 i gysylltu ar unwaith. 

Mae Heddlu Gwent yn annog unrhyw un sydd gyda gwybodaeth pellach i gysylltu gan ddyfynu’r cyferinod 2400157385.

Llun: Google Maps

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.