Newyddion S4C

Dim parc chwarae Mudiad Meithrin mewn eisteddfodau wrth iddyn nhw dorri'n ôl

13/05/2024
Dewin

Nid fydd Mudiad Meithrin yn darparu parc chwarae yn eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol eleni wrth iddyn nhw geisio arbed costau.

Bydd pabell llai ar y meysydd hefyd wrth i'r mudiad wynebu “blwyddyn heriol” yn sgil lleihad mewn nifer o grantiau sirol a chenedlaethol.

Maen nhw hefyd wedi penderfynu rhewi unrhyw swydd sy’n dod yn wag, medden nhw.

Dywedodd Dr Catrin Edwards, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin eu bod yn “lleihau ein presenoldeb yn y gwyliau cenedlaethol eleni”.

“Er enghraifft, ni fyddwn yn gallu cyfiawnhau mynd â pharc chwarae i Eisteddfod yr Urdd na’r Eisteddfod Genedlaethol a bydd ein stondin lawer llai o faint na’r arfer,” meddai'r mudiad.

“Wrth wneud hyn byddwn yn gwneud arbediad o dros £20,000 yn ein costau sydd gyfystyr â chost swydd. 

“Serch hynny, bydd yr un croeso cynnes yn cael ei estyn i bob teulu wrth ymweld â ni yn y gwyliau hyn i gael blas ar weithgareddau amrywiol fydd yn rhan o arlwy’r stondin.”

‘Costau’n cynyddu’

Mae Mudiad Meithrin yn cynllunio ar gyfer gwneud colled yn y flwyddyn ariannol nesaf fydd o fewn ffiniau fydd yn dderbyniol i gyllidwyr a’r Comisiwn Elusennau, medden nhw.

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, bod y “flwyddyn nesaf am fod yn un heriol i’r Mudiad”. 

“Gyda chostau’n cynyddu a grantiau’n lleihau, ry’n ni wedi bod yn rhewi swyddi ers sawl mis gan ddilyn canllawiau penodol i benderfynu a ydyn ni am lenwi’r swydd ai peidio,” meddai.

“Ein blaenoriaeth yw cynnal ein safonau a’n gwasanaethau ar lawr gwlad yn ein Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd dydd.”

Ychwanegodd Dr Gwenllian Lansdown Davies: “Wrth ragweld y cyfnod heriol yma o’n blaenau, ry’n ni wedi bod yn gweithio’n galed i ddenu grantiau o sawl ffynhonnell arall i wireddu prosiectau arbennig – un o’r rhain yw ein llwyddiant i ddenu grant o bron i £500,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 

“Mae’r prosiect wedi’n galluogi i benodi tri aelod o staff i wireddu prosiect tair blynedd i greu a chynnal sianel YouTube Dewin a Doti gan greu fideos amrywiol o wahanol Gylchoedd Meithrin a meithrinfeydd dydd ledled Cymru gan ddod â’r Gymraeg yn fyw i gartrefi’r plant.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.