Newyddion S4C

Rhybudd i bobl gynllunio o flaen llaw wrth i Bruce Springsteen berfformio yng Nghaerdydd

05/05/2024
Springsteen

Mae pobl wedi cael eu cynghori i gynllunio o flaen llaw a theithio yn fuan wrth i'r 'Boss' Bruce Springsteen berfformio yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd nos Sul. 

Mae disgwyl i'r draffordd o gwmpas Caerdydd fod yn "brysur iawn" gyda nifer o ffyrdd yng nghanol y ddinas wedi eu cau.

Fe fydd capasiti ychwanegol yn cael ei ddarparu os yn bosibl ar lwybrau i fewn ac allan o Gaerdydd ddydd Sul yn ôl Trafnidiaeth Cymru.

Ond rhybuddiodd y cwmni y bydd yna lai o wasanaethau ddydd Sul, gyda'r disgwyl y bydd trenau yn brysur iawn.

Maent yn annog cwsmeriaid i adael digon o amser ar gyfer eu teithiau.

Fe fydd ciwiau ar ôl y digwyddiad ar  gyfer gwasanaethau prif linell De Cymru ar Sgwâr Canolog a gwasanaethau'r Cymoedd yng nghefn yr orsaf.

Bydd Gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 21:30 heblaw am fynediad hygyrch ac i deithwyr sy'n teithio i'r Bae. 

Gohirio

Fe gafodd taith Bruce Springsteen ei gohirio gan y pandemig cyn cael ei gohirio ymhellach gan salwch i Springsteen, 74, pan yr oedd yn pryderu na fyddai byth yn gallu canu eto.

Ar ôl gohirio'r daith yn UDA, fe ddychwelodd i'r llwyfan ym mis Mawrth cyn y bydd yn dechrau ei daith yn Ewrop yng Nghaerdydd nos Sul. 

Fe fydd yn perfformio 26 o sioeau yn Ewrop cyn dychwelyd i Ogledd America. 

Mae'n dychwelyd i'r DU ar ôl perfformio yng Nghaeredin, Birmingham a Llunedain y llynedd. 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.