Newyddion S4C

Cyhoeddi canlyniadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru

Cyhoeddi canlyniadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru

Mae canlyniadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru wedi eu cyhoeddi, gan gynnwys y comisiynwyr benywaidd cyntaf yng Nghymru.

Cafodd Jane Mudd o’r Blaid Lafur ei hethol i’r rôl yn rhanbarth Heddlu Gwent, a Emma Wools o'r blaid Lafur a cydweithredol yn rhanbarth Heddlu De Cymru.

Emma Wools yw comisiynydd heddlu du cyntaf y Deyrnas Unedig yn ogystal.

Dywedodd ei fod yn "fraint enfawr ac yn gyfrifoldeb enfawr".

“Mae’n gyfle pwerus i greu newid, hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant, a bod yn eiriol dros gymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol,” meddai.

Mae Jane Mudd yn cymryd lle Jeff Cuthbert a Emma Wools yn cymryd lle cyn-arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Alun Michael.

Fe etholwyd Dafydd Llywelyn o Blaid Cymru yn Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys am y trydydd tro, ac mae Andy Dunbobbin o'r Blaid Lafur wedi dal ei afael ar ei swydd yng Ngogledd Cymru.

Roedd y nifer a bleidleisiodd yn isel gyda dim ond 17% yn cymryd rhan. Roedd y ffigwr yn llai fyth yn Gwent gyda 15.63% yn unig yn cymryd rhan.

'Siomedig'

Yn Lloegr mae Llafur wedi dathlu ennill cynghorau allweddol a sawl ras ar gyfer meiri rhanbarthol (regional mayors), gyda'r Ceidwadwyr yn colli pedwar cyngor a mwy na 200 o gynghorwyr.

Fe wnaeth Llafur ennill ras maer rhanbarthol newydd Efrog a Gogledd Swydd Efrog - ardal sy'n cwmpasu etholaeth Rishi Sunak.

Roedd buddugoliaeth i Ben Houchen yn ras maer Dyffryn Tees yn un canlyniad cadarnhaol ar ddiwrnod gawel i'r Torïaid.

Enillodd Llafur hefyd hefyd isetholiad De Blackpool, gan gipio’r sedd oddi ar y Torïaid, gyda gogwydd o 26%.

Dywedodd Rishi Sunak fod y colledion yn “siomedig”, tra bod Syr Keir Starmer o'r farn bod y canlyniad yn "anfon neges".

Canlyniad Gogledd Cymru:

Andy Dunbobbin – Llafur: 31,950 - 36.0% 

Brian Jones – Ceidwadwyr: 26,281 - 29.6% 

Ann Griffith – Plaid Cymru: 23,466 - 26.4% 

Richard Marbrow – Democratiaid Rhyddfrydol: 7,129 - 8.0% 

Canlyniad Dyfed-Powys:

Dafydd Llywelyn – Plaid Cymru: 31,323 - 40.9%

Ian Harrison – Ceidwadwyr: 19,234 - 25.0%

Philippa Thompson – Llafur: 18,353 - 24.0%

Justin Griffiths - Democratiaid Rhyddfrydol:: 7,719 - 10.1%

Canlyniad Gwent:

Jane Mudd – Llafur: 28,476 - 41.7%

Hannah Jarvis – Ceidwadwyr: 21,919 - 32.1%

Donna Cushing - Plaid Cymru: 9,864 - 14.4%

Mike Hamilton - Democratiaid Rhyddfrydol: 8,078 - 11.8%

Canlyniadau De Cymru:

Emma Wools - Llafur - 73,128 - 45.2%

George Carroll - Ceidwadwyr - 43,344 - 26.8%

Dennis Clarke - Plaid Cymru - 27,410 - 16.9%

Sam Bennett - Democratiaid Rhyddfrydol - 17,908 - 11.1% 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.