Newyddion S4C

Prifathro yng Ngwynedd ‘wedi rhoi ei ddwylo’ ar blentyn

30/04/2024
Neil Foden

Mae plentyn wedi honni fod prifathro yng Ngwynedd wedi bod yn gafael yn ei dwylo yn aml, wedi rhoi ei ddwylo ar ei choesau a holi am ei bywyd rhywiol.

Mae Neil Foden - oedd yn bennaeth yn Ysgol Friars, Bangor, ac yn Bennaeth Strategol Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes - yn gwadu 20 o gyhuddiadau sy'n ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn pump o blant rhwng Ionawr 2019 hyd at fis Medi 2023.

Fe welodd y llys dystiolaeth fideo gan yr erlyniad brynhawn Mawrth, yn dangos person ifanc a elwir ‘plentyn B’, mewn cyfweliad gyda’r heddlu ar ôl i Mr Foden gael ei arestio ym mis Medi 2023.

Does dim modd adnabod y pum plentyn sydd ynghlwm â’r cyhuddiadau yn erbyn Neil Foden.

Yn y cyfweliad fideo, fe honnodd Plentyn B:“Roedd yn gafael yn fy nwylo o hyd, weithiau am funud neu ddau ar y tro. 

“Roedd yn gwneud i mi deimlo’n anghyfforddus, a dwi’n cofio meddwl ar y pryd, tydi hyn ddim yn iawn.

“Ar un adeg roedd o yn gafael yn fy nwylo, ac yna fe wnaeth o afael yn fy nghoes, a chadw ei law yno am amser hir.”

‘Ddim yn normal’

Fe ddywedodd Plentyn B nad oedd yn gwybod sut i ymateb i ymddygiad Mr Foden ar y pryd.

Fe aeth y plentyn ymlaen i ddisgrifio sefyllfaoedd lle roedd Neil Foden wedi gwneud iddi deimlo’n anghyfforddus.

“Fe gafo ni sgwrs unwaith am gyfathrach rywiol, ac roedd yn fy holi sut oeddwn yn teimlo am y peth. Fe ofynodd wrtha i sut y byddwn yn dymuno i golli fy ngwryfdod (virginity).

“Os oeddwn i’n gwisgo sgert, fe fyddai wastad yn gwneud sylw am y peth, byddai’n dweud; ‘O, ti’n gwisgo sgert heddiw.’ 

“Eto, doeddwn i ddim yn teimlo fod hyn yn rhywbeth normal i rhywun ddweud.”

Fe ddywedodd y tyst hefyd fod Mr Foden wedi ceisio rhoi ei gyfeiriad e-bost iddi, ond ei bod yn teimlo’n rhy anghyfforddus i ddechrau cysylltu â Neil Foden dros e-bost.

“Roedd Neil Foden wastad yn ceisio bod y person roeddwn i’n ymddiried ynddo fwyaf,” meddai.

“Roedd hynny’n bwysig iddo.”

Mae’r achos yn parhau.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.