Cymru’n nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021

NS4C

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ddydd Sadwrn i nodi Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 2021.

Mae’r diwrnod, sydd yn cael ei nodi ar ddydd Sadwrn olaf y mis bob Mehefin, yn cefnogi menywod a dynion o fewn y lluoedd arfog.

Dan amgylchiadau arferol mae un sir bob blwyddyn yn gyfrifol am gynnal digwyddiad cenedlaethol i nodi’r diwrnod.

Ond yn sgil cyfyngiadau Covid-19 fe fydd dathliadau yn cymryd lle ar lefel leol eleni.

‘Sefyll ochr yn ochr’ â’r Lluoedd Arfog

Yn ninas Abertawe bydd cynrychiolwyr o’r lluoedd arfog, milwyr a chyn-filwyr, ac unedau cadetiaid lleol yn cymryd rhan mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas, gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol mewn grym.

Dywedodd y Cynghorydd Wendy Lewis sydd yn Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog gyda Chyngor Abertawe: "Mae Cyngor Abertawe bob amser wedi sefyll ochr yn ochr â'r Lluoedd Arfog, gan gefnogi cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a'r rheini sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd a'u teuluoedd.

"Rwy'n gwybod bod llawer ohonom wedi ein siomi nad oeddem yn gallu cwrdd y llynedd ond mae'n wych ein bod yn gallu cynnal y digwyddiad eleni gan gadw pellter cymdeithasol er mwyn cadw pawb yn ddiogel.”

Dathlu o bell

Er bod cyfyngiadau Covid-19 wedi dechrau llacio, parhau i ddathlu o bell fydd nifer mewn mannau eraill o Gymru.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, Sir-y-Fflint, ac yng Nghaerffili, teyrngedau digidol ar wefannau a sianelau cyfryngau cymdeithasol fydd yn digwydd i nodi’r achlysur.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili, Philipa Marsden: "Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog wastad wedi'i ddathlu ar raddfa fawr yng Nghaerffili, ac nid oedd y llynedd yn eithriad, er bod y dathliadau yn rhithwir, rydyn ni'n paratoi i lenwi cyfryngau cymdeithasol unwaith eto'r penwythnos hwn gyda negeseuon o ddiolch calonnog."

Llun: Defence Images