Newyddion S4C

Pontypridd i ddisgyn o'r Cymru Premier JD ar ôl colli eu hapêl i gael trwydded

18/04/2024
CPD Pontypridd United

Fe fydd Pontypridd yn disgyn o'r Cymru Premier JD ar ddiwedd y tymor wedi iddynt golli eu hapêl i gael trwydded i chwarae yn y gynghrair.

Ni chafodd y clwb drwydded haen 1 ar gyfer y tymor nesaf, trwydded sydd ei hangen ar glybiau er mwyn gallu chwarae yn yr uwch gynghrair.

Apeliodd y clwb y penderfyniad, ond yn dilyn gwrandawiad ddydd Iau fe benderfynodd Corff Apeliadau Trwyddedu Clybiau annibynnol Cymdeithas Bêl-droed Cymru bod eu hapêl yn aflwyddiannus.

Wrth ymateb fe ddyweddodd Pontypridd: "Mae ein Clwb wedi’i siomi gan benderfyniad Cymdeithas Bêl-droed Cymru i wrthod ein hapêl cais am drwydded Haen 1 Tîm Dynion ar gyfer Tymor 2024/25.

"Priodolwyd y gwrthodiad hwn i hepgor llofnod ar gyfrifon ariannol a archwiliwyd yn llwyddiannus.

"Yn lle llofnod, roedd y clwb wedi cyflwyno llythyr ffurfiol wedi'i lofnodi gan swyddfa'r archwilydd a oedd yn cadarnhau bod y gwaith papur wedi'i gymeradwyo."

Yn gynt y tymor hwn cafodd naw pwynt eu tynnu oddi ar CPD Pontypridd am dorri rheolau yn ymwneud â chytundebau chwaraewyr a chofrestru chwaraewyr.

Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd Aberystwyth neu Fae Colwyn yn cadw eu lle yn y gynghrair.

Mae gan Aberystwyth, sydd yn safle 10 allan o 12, 24 pwynt a Bae Colwyn sydd ar waelod y gynghrair, 22 pwynt.

Mae un gêm yn y gynghrair yn weddill, gydag Aberystwyth yn wynebu Pontypridd a Bae Colwyn yn wynebu'r Barri ddydd Sadwrn.

Llun: Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.