Euro 2020: Siom i gefnogwyr ar ôl cael eu gwrthod o faes awyr Amsterdam

ITV Cymru

Mae cefnogwyr Cymru wedi disgrifio eu siomedigaeth o gael eu gwrthod o faes awyr Amsterdam cyn gem Euro 2020 yn erbyn Denmarc.

Dywedodd un cefnogwr, Jamie Shipp, ei fod yn “hynod siomedig” wedi iddo deithio yno o Azerbaijan trwy Rwsia er mwyn cefnogi carfan Cymru.

Roedd Mr Shipp yn un o nifer o gefnogwyr gafodd eu troi i ffwrdd ym Maes Awyr Amsterdam.

Mae'n pryderu mai ychydig o gefnogwyr fydd yn gwylio’r tîm.

“Mae Azerbaijan wedi bod mor groesawgar a chyfeillgar i gefnogwyr Cymru,” meddai Mr Shipp.

“Ond mae hi wedi bod yn ‘kick in the teeth’, cael fy atal rhag fynd mewn i’r Iseldiroedd.”

Yn unol â rheolau Covid-19 yr Iseldiroedd, dim ond teithio angenrheidiol o'r DU sydd yn cael ei ganiatáu. 

Oherwydd hynny, dim ond cefnogwyr sy'n teithio o'r Eidal, neu'r rhai sy'n byw yn yr UE ac ardaloedd Schengen sydd yn cael teithio i'r wlad ar gyfer y gêm.

Dywedodd Nick Williams, sydd wedi gwario bron i £500 ar brofion Covid-19 i ddilyn y tîm o Azerbaijan i’r Eidal – a nawr i’r Iseldiroedd – bod “dim awyrgylch” yn Amsterdam oherwydd absenoldeb cefnogwyr.

Gwyliodd cannoedd o gefnogwyr Cymru’n colli 1-0 i’r Eidal yn Rhufain ddydd Sadwrn diwethaf, ond ychydig ohonynt wnaeth aros yn y ddinas er mwyn teithio’n uniongyrchol i Amsterdam ac osgoi cyfyngiadau Covid-19.

“Rwy’n teimlo’n flin dros y bobl aeth adref a sydd methu dod ‘nol mas eto, ond ‘naethon ni aros allan a dydyn ni heb wneud unrhyw beth o’i le mor belled ag y galla i weld.”