Menyw wedi ei hanafu'n ddifrifol ar ôl cael ei tharo gan gar

NS4C

Mae menyw wedi cael ei chludo i’r ysbyty ar ôl iddi gael ei tharo gan gar ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn dilyn y gwrthdrawiad fe yrrodd y cerbyd i ffwrdd medd yr heddlu.

Cafodd y fenyw ei tharo wrth gerdded ger Heol Barnes yng Nghefn Glas am 11:00 fore dydd Gwener.

Yn ôl Heddlu De Cymru mae’r fenyw wedi cael ei hanafu’n ddifrifol.

Mae swyddogion yn apelio ar yrrwr y car i gysylltu gyda nhw ac yn annog llygad-dystion i'r digwyddiad neu unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu.