Newyddion S4C

Saethu draenog: Apêl am wybodaeth gan RSPCA Cymru

04/04/2024
Draenog

Mae elusen RSPCA Cymru wedi apelio am wybodaeth wedi i ddraenog farw ar ôl cael ei saethu gyda dryll awyr.

Fe gafodd y draenog ei ganfod, yn fyw gydag anafiadau, ar Heol Benfro yn Hwlffordd, Sir Benfro ddiwedd mis Mawrth.

Fe gasglodd Ginny Batt, sef perchennog ‘Hogs-pital’ Sir Benfro, y draenog ar ddydd Sadwrn, 23 Mawrth, cyn sylweddoli natur difrifol anafiadau y creadur.

Fe aeth â hi â’r draenog i’r milfeddyg ddydd Llun ac fe gafwyd cadarnhad fod y draenog wedi cael ei saethu. 

Bu'n rhaid rhoi y draenog i gysgu o ganlyniad i'w anafiadau.

Yn ôl y milfeddyg a edrychodd arno, cafodd y draenog ei saethu tuag wythnos cyn iddo gael ei ganfod ac mae’n debygol bod yr ymosodiad yn un bwriadol. 

“Fe fethodd y beled ei ben gan daro ei ysgwydd. Doedd dim anaf uniongyrchol i’w asgwrn ond fe gafodd ei ysgwydd ei ddadleoli,” meddai Ginny Batt. 

“Roedd e’n hynod o drist oherwydd roedd e’n iachus heb law am ei anaf o’r peled. Roedd e’n dod o deulu o ddraenogod sy’n ymweld â’r ardd hwnnw’n aml.”

'Trist'

Mae RSPCA Cymru bellach yn cynnal ymchwiliad i’r digwyddiad ac maen nhw’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ar unwaith gan ddyfynnu’r cyfeirnod 01244534. 

Keith Hogben, sef arolygydd y RSPCA sy’n cynnal yr ymchwiliad, ag yntau wedi dweud ei fod yn “drist iawn” wrth feddwl am sut wnaeth y draenog ddioddef gyhyd. 

Mae’r RSPCA yn galw am reolau llymach, yn ogystal ag addysg ynglŷn â phrynu drylliau awyr. Maen nhw’n hefyd yn dweud y dylai pawb derbyn “hyfforddiant diogelwch sylfaenol” cyn iddyn nhw allu prynu arf o’r fath. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.