Hysbysebion bwyd sothach i gael eu gwahardd ar-lein ac ar deledu

The Guardian

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau y bydd hysbysebion bwyd sy'n uchel mewn braster yn cael eu gwahardd ar deledu ac ar-lein ar ddiwedd 2022.  

Cyhoeddwyd yn swyddogol ddydd Iau, y byddai hysbysebion teledu ar gyfer cynnyrch sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr yn cael eu gwahardd rhwng 05:30 tan 21:00 fel rhan o’r cynlluniau newydd. 

Yn ddigidol, bydd y gwaharddiad yn effeithio holl hysbysebion lle mae'n rhaid talu amdanyn nhw, megis hysbysebion ar Facebook, a chanlyniadau chwilio taledig ar Google. 

Er hyn, ni fydd y gwaharddiad yn berthnasol i fusnesau sy'n cyflogi 250 o weithwyr neu lai, yn ôl The Guardian

Mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun Prif Weinidog Boris Johnson i geisio mynd i’r afael â gordewdra ym Mhrydain.

Darllenwch y stori’n llawn yma.