Newyddion S4C

Meddygon iau yng Nghymru yn dechrau eu streic hiraf erioed

25/03/2024
Streic meddygon iau Cymru

Mae meddygon iau yng Nghymru yn dechrau eu streic hiraf erioed ddydd Llun.

Mae’r streic 96 awr yn dechrau am 07:00 fore Llun ac yn para tan 07:00 ddydd Gwener, ac fe allai dros 3,000 o feddygon streicio.

Dywedodd Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) fod y sefyllfa yn “hynod o drist” ond nad oes dewis gan fod cyflogau meddygon wedi gostwng traean mewn termau real dros y 15 mlynedd diwethaf.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn mynnu mai’r 5% sy'n cael ei gynnig yw’r cyfan y maen nhw’n gallu ei fforddio.

Rhybuddiodd pennaeth GIG Cymru Judith Paget y bydd “effaith sylweddol” ar wasanaethau.

Dywedodd y dylai pobl, yn enwedig y rhai sydd â phresgripsiynau, gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y streic sy'n digwydd ychydig cyn gwyliau banc y Pasg.

“Os ydych chi'n derbyn presgripsiynau rheolaidd, cynlluniwch ymlaen llaw cyn gŵyl banc y Pasg,” meddai.

“Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu eich presgripsiynau rheolaidd o leiaf saith diwrnod ymlaen llaw.”

Cynhaliodd y BMA streiciau yng Nghymru ym mis Ionawr a mis Chwefror

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.