Newyddion S4C

Chwyddiant wedi gostwng i'w lefel isaf ers bron i ddwy flynedd a hanner

20/03/2024
Costau

Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi bod y gyfradd chwyddiant wedi gostwng i 3.4%.

Mae'r gyfradd wedi gostwng 0.6% o gymharu â'r mis diwethaf.

Yn yr misoedd diwethaf mae chwyddiant, sy’n mesur pa mor gyflym y mae prisiau’n codi, wedi bod yn arafu yn y DU.

Fe gyrhaeddodd y lefel uchaf erioed sef 11.1% ddiwedd 2022. 

Roedd disgwyl iddo gwympo 3.5% mis yma, ond mae wedi disgyn 0.1% yn is na'r ffigwr disgwyliedig. 

Dyma'r ffigwr isaf o ran chwyddiant ers bron i ddwy flynedd a hanner.

Ond mae'r gyfradd dal yn uwch na tharged Banc Lloegr sef 2%.

Wrth ymateb i'r ffigyrau diweddaraf, dywedodd y Canghellor Jeremy Hunt bod ei gynllun i ostwng cyfradd chwyddiant yn gweithio.

“Mae’r cynllun yn gweithio. Nid yn unig y mae chwyddiant wedi gostwng yn bendant ond maen nhw'n rhagweld y bydd yn cyrraedd y targed o 2% o fewn misoedd."

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.