Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law i ardaloedd yn ne Cymru

16/03/2024
Ceir yn y glaw

Mae rhybudd melyn am law mewn grym i nifer o siroedd yng nghanolbarth de Cymru nos Sadwrn.

Fe fydd y rhybudd yn dod i rym am 21:00 nos Sadwrn ac yn aros mewn lle tan 06:00 fore dydd Sul.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gall llifogydd ar y ffyrdd amharu ar deithwyr dros nos ac yn gynnar yn y bore.

Dyma restr o'r siroedd sydd yn cael eu heffeithio.

  • Abertawe
  • Blaenau Gwent
  • Bro Morgannwg
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Merthyr Tudful
  • Penybont-ar-Ogwr
  • Rhondda Cynon Taf
  • Sir Gaerfyrddin

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.