Newyddion S4C

Teyrngedau i Syr Lenny Henry wrth iddo gyflwyno Comic Relief am y tro olaf

16/03/2024
Comic Relief

Mae Syr Lenny Henry wedi derbyn teyrngedau wrth iddo gyflwyno Comic Relief am y tro olaf ar ddiwrnod y trwyn coch.

Fe sefydlodd yr elusen gyda’r cynhyrchydd  Richard Curtis yn 1985. Ers hynny mae Comic Relief, a lansiwyd yn 1988, wedi codi dros £1.5 biliwn o roddion sydd wedi cyrraedd dros 100 miliwn o bobl.

Fe gyhoeddodd Syr Lenny nos Wener fod dros £37 miliwn wedi cael ei godi mor belled yn yr ymgyrch eleni.

Dywedodd yr actor David Tennant fod Syr Lenny wedi cyflawni “taith anhygoel”.

Dywedodd y gyflwynwraig Davina McCall “nad oedd neb all gymryd ei le”.

Y Gymraes Alex Jones gyflwynodd y rhaglen deyrnged iddo yn hwyrach yn y nos gan gyfweld â’r digrifwr oedd yn amlwg yn emosiynol a diymhongar am ei orchestion.

Roedd nifer o bobl yn y gynulleidfa yn y stiwdio oedd wedi derbyn cymorth gan yr elusen dros y blynyddoedd.

Dywedodd Syr Lenny: “Nid yw hyn amdana i – mae’n ymwneud â’r hwyl a’r arian, y comedi a’r angerdd.”

Llun: Comic Relief

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.