Newyddion S4C

Ysgol Glan Clwyd yn ennill Cwpan Merched dan 18 Ysgolion Cymru

13/03/2024

Ysgol Glan Clwyd yn ennill Cwpan Merched dan 18 Ysgolion Cymru

Ffeinal Cwpan Merched dan 18 Ysgolion Cymru. Oedd, roedd hi'n brynhawn hanesyddol i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin ac Ysgol Glan Glwyd.

Ac er gwaetha'r glaw, roedd y gefnogaeth gan y ddwy ysgol i'w glywed ar Barc Penydarren ym Merthyr.

"Cyrraedd y gynderfynol yw'r uchafbwynt. Mae'r cefnogwyr wedi dod am y diwrnod felly mae'n achlysur.

"Mae hwn wedi bod yn siwrnai mawr i gael y merched i gael yr un cyfle a'r bechgyn. Maen nhw wedi chwarae'n wych drwy'r tymor a dwi'n hynod o falch."

Gôl gynnar a'r dechrau perffaith i Glan Clwyd. Ac er i Fro Myrddin sgorio cic rydd, y tîm o'r gogledd oedd yn rheoli'r hanner cynta. Chwe gôl i un ar yr hanner.

Ar ôl chwarae da, mi darodd Bro Myrddin yn nôl yn yr ail hanner. Ond er yr ymdrech arwrol i gadw yn y gêm Glan Clwyd oedd yn fuddugol o chwe gôl i dair.

Er fod cwpan ysgolion merched wedi bodoli ar gyfer oedrannau dan 15 dyma'r tro cyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal ar gyfer dan 18.

Gyda 30 o ysgolion yn cystadlu eleni mae'r galw am gystadleuaeth o'r fath yn amlwg.

"Mae'n grêt i fod 'ma a chwarae teg i Glan Clwyd am fod yn anhygoel. Un o'n chwaraewyr ni wnaeth hala llythyr i gael y gystadleuaeth. Mae'n brofiad gwych i fod 'ma yn y lle cynta."

"Wnaethon ni deithio am bedair awr lawr. Edrych ymlaen i fynd a'r cwpan nôl i Ysgol Glan Clwyd."

Ar ôl misoedd o waith caled, Glan Clwyd yn enillwyr haeddiannol a'r cyntaf o nifer o ysgolion fydd yn cystadlu am y fraint o godi'r cwpan.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.