Newyddion S4C

Prif leisydd Del Amitri'n trafod ei ddiagnosis Parkinson's

10/03/2024
del amitri

Mae prif leisydd y band Del Amitri, Justin Currie, wedi dweud ei bod yn sefyllfa “eithaf difrifol” wrth gydnabod y bydd yn rhaid iddo roi’r gorau i berfformio un diwrnod oherwydd clefyd Parkinson's.

Datgelodd y cerddor 59 oed o’r Alban ei ddiagnosis mewn cyfweliad â rhaglen Tremolo ar BBC Radio 4, sydd i’w darlledu brynhawn Sul.

Ffurfiodd Del Amitri yn Glasgow yn 1980, ac maent yn fwyaf adnabyddus am eu cân Nothing Ever Happens, a gyrhaeddodd rhif 11 yn siart senglau’r DU.

Mae’r grŵp hefyd wedi cael chwe albwm yn y 10 uchaf yn siart albwm y DU.

Wrth siarad gyda Laura Kuenssberg cyn y darllediad, dywedodd Currie: “Ni allaf chwarae (cerddoriaeth) y ffordd y byddwn yn ei ddisgwyl, a gwn y bydd yn gwaethygu. Ar ba gyfradd, does neb yn gwybod.

“Felly dwi'n gwybod y bydd yn rhaid i mi stopio.

“Tra, o’r blaen, ni fyddai pobl fel fi byth eisiau stopio, wyddoch chi. Byddem ni eisiau bod yn canu mewn tafarn yn 80 oed neu rywbeth, a chael ein llusgo i ffwrdd gan ein hwyrion neu rywbeth mewn embaras.

“Felly’r syniad o orfod stopio, mae hynny’n eithaf difrifol.”

Disgrifiodd y canwr a aned yn Glasgow sut mae’r afiechyd wedi effeithio arno: 

“Mae’n ymddangos fy mod wedi colli ychydig o reolaeth diaffram.”

Ychwanegodd: “Mae eisoes wedi newid fy mhersonoliaeth mewn ffyrdd nid o reidrwydd yn negyddol.

“(Gydag) unrhyw fath o anabledd, rydych chi'n dod yn ymwybodol o anabledd yn gyffredinol, ac rydych chi'n dod yn ymwybodol iawn o'r llinell honno y mae pobl anabl wedi bod yn ei ddweud ers blynyddoedd - nad oes yna bobl abl, dim ond llawer o pobl nad ydynt yn anabl eto.

“Felly dwi'n hoff iawn o hynny. Rwy’n hoff iawn o’r syniad ein bod ni i gyd yn mynd i fynd trwy rai o’r anawsterau hyn ar ryw adeg mewn bywyd.”

Ychwanegodd: “Rwy’n credu eich bod chi’n meddwl eich bod chi’n ddiamddiffyn nes bod rhywbeth yn profi nad ydych chi.

“Mae’r ystrydeb chwerthinllyd yna, ‘Yr hyn sydd ddim yn eich lladd chi’n eich gwneud chi’n gryfach’, nid yw hynny’n wir.

“Os collwch chi goes dydych chi ddim yn gryf. A dydw i ddim yn gryfach am fod â Parkinson’s, credwch chi fi.”

Mae clefyd Parkinson's yn gyflwr lle mae rhannau o’r ymennydd yn cael eu niweidio’n gynyddol dros nifer o flynyddoedd, yn ôl gwefan y GIG.

Llun: BBC One

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.