Newyddion S4C

'Anghyfrifol a pheryglus': Tynnu arwyddion ffyrdd i lawr yn Sir Gaerfyrddin

07/03/2024
Arwyddion Sir Caerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud eu bod yn fwyfwy pryderus am gyfres o ddigwyddiadau lle mae arwyddion ffyrdd wedi cael eu tynnu i lawr yn anghyfreithlon.

Dros gyfnod o wythnos, cafodd saith o  arwyddion eu tynnu lawr yn ardal Llangadog, gan godi pryderon difrifol am ddiogelwch.

Ymhlith yr arwyddion rhybuddio a dynnwyd i lawr, roedd  arwydd terfyn cyflymder cenedlaethol, arwydd tro dwbl i'r chwith yn gyntaf, arwydd cyffordd o'ch blaen, ac arwydd terfyn cyflymder o 20mya.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud bod yr heddlu'n ymchwilio i'r mater.

Image
Difrod i arwyddion yn Sir Gaerfyrddin
Dau o'r arwyddion sydd wedi cael eu tynnu i lawr. Llun: Cyngor Sir Caerfyrddin

'Anghyfrifol'

Dywedodd y Cynghorydd Edward Thomas, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith bod tynnu'r arwyddion lawr yn anghyfrifol ac yn beryglus. 

“Yn ogystal â bod yn anghyfreithlon, mae'r weithred ddifrifol hon o fandaliaeth yn achosi risg sylweddol i fywyd gan mai pwrpas yr arwyddion hyn yw rhoi gwybodaeth i yrwyr am gyflwr y ffordd o'u blaenau. Gallai diffyg arwyddion gyfrannu at wrthdrawiad traffig," meddai.

“Nid yn unig y mae tynnu'r arwyddion hyn i lawr yn anghyfrifol ac yn beryglus i ddefnyddwyr ffyrdd, ond mae gosod rhai eraill yn eu lle yn gostus iawn i'r awdurdod lleol - gan roi mwy o bwysau byth ar y pwrs cyhoeddus. 

“Felly os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth a allai helpu'r heddlu gyda'u hymchwiliad, rwy'n eich annog i roi gwybod iddyn nhw ar unwaith.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.