Tân mewn canolfan ailgylchu yng Nghlydach

Tân mewn canolfan ailgylchu yng Nghlydach

ITV Cymru

Mae tân mawr yn llosgi mewn canolfan ailgylchu yng Nghlydach, Abertawe brynhawn dydd Llun.

Cafodd swyddogion eu galw i Stad Ddiwydiannol Players am 12:09 ar ôl i fwg gael ei weld yn codi o'r safle.

Y gred yn ôl ITV Cymru yw bod metel a deunydd teiars wedi’u llosgi yn y tân.

Mae pobl yn cael eu hannog i aros yn eu cartrefi ac i gadw eu ffenestri ar gau wrth i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddelio gyda’r digwyddiad.

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Fideo: Gemma Parry