Newyddion S4C

Adroddiadau bod un o gwmnïau cludo mwya'r Gogledd wedi mynd i'r wal

15/01/2024
Gwynedd Shipping

Yn ôl adroddiadau, mae un o gwmnïau cludo mwya'r gogledd, Gwynedd Shipping, wedi mynd i'r wal. 

Mae Cyngor Ynys Môn a Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn barod i roi cefnogaeth i bawb sydd â chyswllt â'r cwmni.

Mae pencadlys y cwmni yng Nghaergybi. 

Mae adroddiadau ar gyfryngau cymdeithasol bod gweithwyr wedi cael llythyr diswyddo, a rhai wedi dechrau chwilio am swyddi eraill.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ar y cyd â Chyngor Ynys Môn eu bod yn ymwybodol bod yna “drafferthion” a bod y cwmni wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr. Ychwanegodd y cyngor sir y bydd yn gwneud popeth i geisio helpu.

Mae Gwynedd Shipping yn arbenigo ym maes cludo nwyddau i gwmniau adeiladu a chludo dur dramor. 

Nos Lun, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru a'r aelod lleol yn y Senedd ym Mae Caerdydd, Rhun ap Iorwerth AS ei bod yn "aneglur iawn beth yw'r sefyllfa" 

"Mae fy meddyliau ar hyn o bryd gyda'r gweithwyr sy'n wynebu ansicrwydd heno."  

Dywedodd Aelod Seneddol Ynys Mon yn San Steffan Virginia Crosbie : "Mae wastad yn destun pryder pan fo busnes yn cau a phobl o bosibl yn colli eu swyddi." 

Mae gan Gwynedd Shipping swyddfeydd hefyd ar Lannau Dyfrdwy, Casnewydd, Dulyn a Belfast. 

Y gred yw eu bod nhw'n cyflogi tu 50 o weithwyr yng Nghaergybi a rhagor yn eu canolfannau eraill. 

LLUN: Gwynedd Shipping/X

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.