Newyddion S4C

Eryr aur wedi ei weld yng Nghaerdydd

17/11/2023
Eryr aur

Cafodd Eryr aur wedi ei weld yn annisgwyl mewn gardd yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth cwpwl o Laneirwg weld yr aderyn prin yn eistedd ar ffens yn eu gardd.

Dywedodd y cwpwl, sydd ddim am gael eu henwi, eu bod wedi eu "syfrdanu" i weld yr aderyn yno yn ddiweddar.

Fe dreuliodd yr aderyn tua thair awr yno cyn i’r RSPCA ddod i’w achub.

Mae’r eryr aur wedi ei warchod yng Nghymru o dan y ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefngwlad.

Mae’n drosedd i gymryd eryr aur ac wyau â chywion o’r gwyllt yn fwriadol.

Mae’n gyfreithlon i gadw eryrod aur sydd wedi eu bridio yn gaeth ond mae’n rhaid iddyn nhw gael eu cofrestru a naill ai gyda chylch adnabod ar goes neu fod ganddyn nhw ficrosglodyn.

Dywedodd y RSPCA fod gan yr aderyn gylch am ei goes a bod y perchennog wedi cysylltu â nhw.

Image
Eryr aur

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.