Newyddion S4C

Traffig yn cael ei ddargyfeirio ar ôl i wal gynnal ddymchwel ar yr A470 ger Talerddig

14/11/2023

Traffig yn cael ei ddargyfeirio ar ôl i wal gynnal ddymchwel ar yr A470 ger Talerddig

Traffig yn cael ei ddargyfeirio ar ôl i wal gynnal ddymchwel ar yr A470 ger Talerddig.

Y digwyddiad wedi achosi twll ar ochr y ffordd.

Teithwyr yn gorfod teithio hyd at 70 milltir i osgoi'r ardal. Neu deithio ar lonydd bach cul i gyrraedd pen eu taith. A470, ydy? Traffig trwm. Bysus a loris, pob math o bethau. Ambiwlans - dydy hon ddim yn suitable i ambiwlans.

Dydy hon ddim yn suitable i draffig mawr. Mae'n gul 'na Mae'n rhwystr mawr - mae hon yn briffordd drwy Gymru - yr A470.

Dw i ddim yn gwybod am faint fydd hyn yn cario 'mlaen.

Cafodd rhai o ddisgyblion Bro Hyddgen ym Machynlleth drafferthion i gyrraedd eu gwersi.

Bu'n rhaid i wyth gael gwaith wedi ei rhoi iddyn nhw ar-lein.

Fel allwch chi weld y tu ôl i mi, mae'r gwaith adfer yn mynd yn ei flaen a choncrit yn cael ei osod fel rhwystr i gadw pobl draw rhag y twll yn y ffordd.

Ond mae'n annhebygol y bydd y ffordd hon yn ailagor yn fuan.

Cymryd yn ganiataol y bydd hi'n wythnos ar gau.

Maen nhw'n ceisio rhoi concrit i fewn i ddal y pridd.

Gobeithio na wneith hi fwrw gormod eto. Mae hynny yn gwneud her ychwanegol.

Maen nhw isio darganfod lle mae yna graig i wneud sylfaen gadarn a ceisio mynd o fan hynny.

Mae tir meddal y naill ochr i'r llall o'r ffordd. Mae'n cyfyngu'r opsiynau.

Mae Traffig Cymru'n dweud y byddan nhw'n rhoi mwy o wybodaeth i bobl am ailagor y ffordd cyn gynted â phosib.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod yn cydymdeimlo a'r rhai sydd wedi eu heffeithio gan y cau ac yn annog pobl i gynllunio o flaen llaw cyn teithio.

Am y tro, parhau mewn twll mae'r heol hon.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.