Cymro yn porthi’r 7,000 yn uwchgynhadledd y G7

Cymro yn porthi’r 7,000 yn uwchgynhadledd y G7

NS4C

Dyn o Sir Gaerfyrddin sy’n gyfrifol am wneud yn siwr fod holl weithwyr uwchgynhadledd y G7 wedi’u bwydo dros y penwythnos.

William Hunter sy’n gyfrifiol am drefniadau cwmni Streamline Leisure wrth weini a bwydo'r gweithwyr sydd yn cynnal y digwyddiad.

Mae’r uwchgynhadledd yn un o brif ddigwyddiadau y calendr diplomyddol, gan ddod â holl wledydd y G7 at ei gilydd i drafod materion allweddol  gwleidyddiaeth rhyngwladol.

Bydd cynrychiolwyr o Ganada, Ffrainc, Yr Almaen, Yr Eidal, Japan, y Deyrnas Unedig, a’r Unol Daliaiaethau yn bresennol.

Image
William Hunter

Mae cwmni Streamline Leisure yn gyfrifol am isadeiledd y gynhadledd, yn ogystal â diogelwch, y gwaith glanhau, a bwydo’r holl weithwyr sydd ynghlwm â’r digwyddiad.

Mae William, o Gaerfyrddin yn wreiddiol, yn gyfrifol am sicrhau fod 7,000 o staff cefnogol y gynhadledd yn cael eu bwydo dair gwaith y dydd.

‘Tipyn o sioc’

Ac ar ôl colli nifer o ddigwyddiadau oherwydd y pandemig, roedd ennill y tendr yma yn “dipyn o sioc”, meddai.

“Aetho ni amdano fe – a enillon ni fe. Ers 'ny mae wedi cymryd drosto ein bywydau ni really.

“Ein contract ni yw supplyio y bywd, yr infastructio, yr welfare, i’r heddlu a pawb sy’n neud i’r event weithio.

“Ni’n neud dros 100,000 o brydiau bwyd yr wythnos, gyda ryw 7,000 yn dod drwyddo pob dydd."

Er gwaethaf yr amrywiaeth sydd ar fwydlen William, ni fydd Joe Biden nag Angela Merkel yn ciwio yn ffreutur Streamline Leisure y tro hwn.

“Na, er mai ni yw’r rhai sy yn edrych ar ôl yr holl waith sy’n cefnogi’r digwyddiad – na dim ni fydd yn bwydo arweinwyr.

“Y hotel fydd yn gwneud ‘na i gyd!”

‘Galwade non-stop’

Mae’r gynhadledd yn digwydd dros y penwythnos, ond y gwaith o fwydo'r gweithwyr yn para wythnos i gyd, gyda’r cogyddion yn paratoi o ddeutu 21,000 o brydau bob diwrnod.

“Mae pethau yn newid pob awr,” meddai William.

“Mae gymaint o bethe newydd y dod i fewn i’r event a ma’r galwade yn non-stop.

“Ond ma’r tîm sy da ni fan hyn yn neud yn siŵr fod pawb yn cael eu ffido a bod neb yn cael eu misso.”