Newyddion S4C

Dim streiciau pellach gan staff prifysgolion yn y flwyddyn newydd

06/11/2023
streiciau prifysgol/ucu

Ni fydd staff prifysgolion yn cynnal streiciau pellach yn y flwyddyn newydd wedi i bleidlais fethu â chyrraedd y trothwy cyfreithiol er mwyn caniatáu gweithredu diwydiannol. 

Dywedodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) fod mwy na dau o bob tri o’u haelodau a bleidleisiodd yn cefnogi streiciau pellach yn yr anghydfod dros gyflogau ac amodau gwaith – a'r rheiny’n cynrychioli staff mewn 140 o brifysgolion ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Roedd 75% o’r rheiny hefyd yn cefnogi dulliau eraill o streicio, yn ôl yr undeb. 

Ond ni fydd staff yn streicio bellach gan mai 43% yn unig o'r aelodau a bleidleisiodd, gan fethu â chyrraedd y trothwy cyfreithiol, sef 50%. 

Mae cyfres o streiciau wedi’u cynnal gan yr UCU dros y blynyddoedd diwethaf, a hynny oherwydd anghydfod dros dâl ac amodau gweithio, ac anghydfod dros bensiynau. 

Ym mis Medi, cynhaliodd staff mewn 42 o brifysgolion ledled y DU streiciau dros gyfnod o bum niwrnod. 

Dros gyfnod yr haf, bu aelodau’r UCU hefyd yn gweithredu drwy wrthod marcio gwaith terfynol rhai myfyrwyr ar ddiwedd eu gradd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.