Newyddion S4C

Tua 680 o weithwyr cwmni ffenestri yn colli eu gwaith

30/10/2023
Safestyle

Mae tua 680 o weithwyr cwmni ffenestri a drysau Safestyle wedi colli eu gwaith.  

Daeth cyhoeddiad brynhawn Llun fod y cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, Interpath Advisory.

Gyda'u pencadlys yn Bradford, gogledd Lloegr, mae gan y cwmni ganolfannau yng Nghasnewydd ac Abertawe yn ogystal â degau o siopau yn Lloegr. 

Roedd y cwmni yn cyflogi oddeutu 750 o weithwyr. 

Yn ôl Interpath Advisory, bydd tua 70 o weithwyr yn cadw eu swyddi am y tro, er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith gweinyddol wrth ddod â'r cwmni i ben.  

Yn ôl y gweinyddwyr, fe aeth Safestyle i drafferthion oherwydd y pwysau cynyddol yn sgil chwyddiant. 

Roedd y tywydd anarferol o gynnes ym mis Medi hefyd yn ffactor, gan arwain at lai o alw am eu cynnyrch, medd y gweinyddwyr.

LLUN: Safestyle UK 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.