Newyddion S4C

Dyn mewn cyflwr difrifol yn dilyn ymosodiad yn Abertawe

29/10/2023
Stryd y Bont Abertawe

Mae dyn o Birmingham mewn cyflwr difrifol yn dilyn ymosodiad yn ardal yr Hafod, Abertawe wythnos yn ôl.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Stryd y Bont ger Tafarn y Villers Arms am 18:45 ar 21 Hydref. 

Digwyddodd yr ymosodiad yr un diwrnod a gêm bêl-droed Abertawe yn erbyn Caerlŷr yn Stadiwm Swansea.com. 

Yn ôl yr Heddlu De Cymru, fe wnaeth y dyn wrthod cymorth meddygol yn fuan ar ôl yr ymosodiad.

Dywedodd y llu bod y dyn bellach yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol ar ôl i'w iechyd ddirywio pan ddychwelodd adref i Birmingham. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Chris Evans o Heddlu De Cymru: “Mae ymholiadau helaeth yn parhau i ddod o hyd i’r sawl sydd dan amheuaeth a’r grŵp oedd gyda nhw ond rydyn ni’n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda ni."

Dylai unrhyw lygad-dystion, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu trwy ddyfynnu'r cyfeirnod 2300358686.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.