Newyddion S4C

Cyn-ymgeisydd am arweinyddiaeth yr SNP yn ymuno â Phlaid Alba

28/10/2023
Alba

Mae cyn-ymgeisydd am arweinyddiaeth yr SNP wedi gadael y blaid er mwyn ymuno â Phlaid Alba – gan ddod yn ASE cyntaf erioed i'r blaid.

Dywedodd Ash Regan , a sicrhaodd ychydig dros 11% o’r pleidleisiau pan safodd yn y ras i olynu Nicola Sturgeon yn gynharach eleni, ei bod yn gadael yr SNP oherwydd bod y blaid wedi “colli ei ffocws ar annibyniaeth”.

Dywedodd y cyn-weinidog yn Llywodraeth yr Alban: “Ni allwn, mewn cydwybod da, barhau i fod yn rhan o blaid sydd wedi gwyro o’i llwybr a’i hymrwymiad i sicrhau annibyniaeth fel mater o frys.”

Daw’r datblygiad ychydig dros bythefnos ar ôl i’r AS Dr Lisa Cameron gyhoeddi ei bod yn gadael yr SNP i ymuno â’r Ceidwadwyr. Dywedodd gwrthwynebwyr yr SNP fod penderfyniad Ms Regan i roi'r gorau iddi wedi amlygu hollt yn y blaid sydd bellach yn "rhanedig ac anhrefnus".

Cyhoeddwyd y byddai Ms Regan yn ymuno gydag Alba – a gafodd ei sefydlu gan gyn-arweinydd yr SNP a chyn brif weinidog yr Alban, Alex Salmond – wrth i gynhadledd y blaid honno gael ei chynnal yn Glasgow.

Dywedodd Mr Salmond ei fod yn “falch” i groesawu Ms Regan, Aelod Seneddol Dwyrain Caeredin i’r blaid.

Dywedodd: “Nid yw ei hymrwymiad i achos Annibyniaeth yr Alban erioed wedi bod dan amheuaeth, ac mae ei hychwanegiad at Alba yn anfon neges bwerus am y ffocws a’r penderfyniad a ddaw i gyflawni Alban annibynnol.

“Mae cael Ash yn ymuno â Phlaid Alba yn cyfoethogi ein tîm ac yn miniogi ein ffocws ar yr angen uniongyrchol am Annibyniaeth i'r Alban.

“Mae hi’n dod â lefel o ymrwymiad ac egwyddor sy’n cael ei edmygu’n fawr ar draws yr Alban, ac ni allwn fod yn fwy balch o’i chroesawu i’n rhengoedd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.