Newyddion S4C

Troi'r awr am yn ôl am 02:00 fore Sul

28/10/2023
Clociau'n mynd yn ol

Bydd awr ychwanegol o gwsg i bawb fore dydd Sul gan fod angen troi'r awr am yn ôl yn gynnar yn y bore.

Wrth i'r gaeaf agosáu bydd y clociau yn mynd yn ôl un awr am 02:00 fore Sul.

Fe fydd y dyddiau yn byrhau a'r haul yn machlud yn gynharach nag arfer o ganlyniad i'r newid.

Fe fydd Amser Arbed Golau Dydd, neu Daylight Saving Time, a gafodd ei gyflwyno yn y DU am y tro cyntaf yn 1916, yn dirwyn i ben am y gaeaf.

Roedd ymgyrch ar ddechrau’r 20fed ganrif yn dadlau o blaid newid y clociau yn ystod misoedd yr haf er mwyn osgoi gwastraffu amser yn y bore.

Bydd yr awr yn newid am ymlaen y tro nesaf ar ddydd Sul 31 Mawrth, 2024.

Nôl a 'mlaen

Heddiw mae rhai pobl yn dadlau bod newid y clociau yn beth da ar gyfer lleihau'r defnydd o ynni am resymau amgylcheddol, cael nosweithiau hirach i gefnogi hamdden a thwristiaeth, annog pobl i wneud mwy o ymarfer corff yn yr awyr agored a lleihau damweiniau ffyrdd.

Ond mae rhai'n dadlau o blaid peidio newid yr awr, a hynny o achos yr anghyfleustra o newid y clociau ddwywaith y flwyddyn a phryderon diogelwch am foreau tywyllach.

Mae rhai ffermwyr wedi mynegi pryder hefyd am effaith newid arferion da byw tra bod eraill yn dadlau nad oes angen newid y clociau bellach o ystyried bod llawer ohonom yn treulio’r rhan fwyaf o’n hamser mewn cartrefi, siopau a swyddfeydd sydd wedi’u goleuo’n dda, lle nad yw golau dydd yn gwneud fawr o wahaniaeth i’n bywydau.

Bethbynnag yw'r dadleuon, cofiwch newid y clociau am yn ôl yn gynnar fore dydd Sul rhag i chi golli awr ychwanegol o gwsg.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.