NVZ: Pryder y gallai rheolau newydd arwain at sefyllfa 'waeth'

NVZ: Pryder y gallai rheolau newydd arwain at sefyllfa 'waeth'

Mae aelodau'r Senedd wedi pleidleisio o blaid caniatáu adolygiad ar reolau llygredd amaethyddol. 

Ddydd Mercher, roedd Senedd Cymru yn dadlau penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno Parth Perygl Nitradau, neu NVZ, ar draws Cymru gyfan.

Mae cyflwyno'r rheolau NVZ yn golygu y bydd rhaid i ffermwyr ddilyn rheolau llym i reoli llygredd nitradau sy'n dod o arferion amaethyddol.

Roedd un ffermwr o Geredigion yn ofni byddai rheolau newydd yn ymwneud â cheisio atal llygredd amaethyddol yn arwain at sefyllfa “waeth na'r sefyllfa bresennol.”

“Os i chi'n dala'r cyfan nôl ar y pymthegfed o Ionawr dwi'm yn gwybod shwt fydd hi wedyn,” dywedodd Andrew Jones, sy'n ffermio ym mhentref Cwmann ger Llanbedr Pont Steffan.

“Fydd pob un allan yn am wacau’r slyri pit amser 'ny, allwn ni gael annibendod gyda'r glaw trwm amser 'ny, wy'n ofni hynny bydd hynny'n waeth na'r sefyllfa bresennol.”

Mae’n cydnabod oni bai am ei fab byddai wedi rhoi’r gorau i amaethu oherwydd y baich ariannol achoswyd gan y rheolau newydd.

“Gyda'r rheolau newydd fydd rhaid i ni roi to dros y pwll slyri ac ymestyn y sied 'ma mlan drosto fe.

“Ni'n siarad yn biti, wel cyfan 'da'i gilydd i ddod lan i'r safon, chi'n siarad biti gan mil wy'n ofni. Sy'n ofid a dio'm yn neud lles i'r enaid chwaith.

“Rhaid neud rhywbeth ond ddim mor llym â hyn, wrth gwrs ma' am greu Cymru dilychwin, Cymru lân.”

Gynt roedd 2.4% o dirwedd Cymru wedi’i ddynodi’n Barth a Beryglig gan Nitrad (NVZ)  – ond mae’r drefn newydd yn cynnwys Cymru gyfan.

Roedd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod angen ail-ystyried y cynllun ac wedi galw am ddadl yn y Senedd ddydd Mercher.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod nhw’n darparu “cymorth ariannol, cyngor ac arweiniad i amaethwyr” wrth i’r rheolau newydd gael eu cyflwyno’n raddol.

"Mae'n amlwg bod un digwyddiad llygredd yn ormod, ond bu mwy na thri bob wythnos yn ystod y tair blynedd diwethaf yn unig.

"Mae angen cymryd camau a dyna pam mae'r Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol wedi'u cyflwyno.”