Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law i rannau o Gymru

24/10/2023
Glaw trwm

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law i rannau o Gymru nos Fawrth a fydd yn parhau tan ddydd Mercher. 

Mae'r rhybudd wedi bod mewn grym ers 18:00 nos Fawrth a bydd yn parhau tan 10:00 fore Mercher. 

Mae posibilrwydd y gallai tai a busnesau brofi llifogydd, gan achosi difrod i rai adeiladau. 

Gall oedi fod yn debygol ar gyfer gwasanaethau trên a bws, gyda disgwyl i deithiau gymryd mwy o amser. 

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 1. Pen-y-bont ar Ogwr
 2. Sir Gaerfyrddin
 3. Sir Benfro
 4. Bro Morgannwg
 5. Caerffili
 6. Castell-nedd Port Talbot
 7. Rhondda Cynon Taf
 8. Caerdydd
 9. Casnewydd
 10. Abertawe

   

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.