Newyddion S4C

Mam a'i merch o Gymru wedi marw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 yn Lloegr

24/10/2023
Cheryl Woods a Sarah Smith

Mae Heddlu Wiltshire wedi cyhoeddi fod mam a'i merch o Gaerffili wedi marw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 yn Lloegr yn ystod Storm Babet.  

Bu farw Cheryl Woods, 61 oed, a Sarha Smith, 40 oed, yn ystod y gwrthdrawiad ddydd Gwener. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig ar ôl 09:00 ger Chippenham wedi i lori wyro ar ei hochr a glanio ar gar y ddwy.

Mae eu teulu wedi rhoi teyrnged iddynt.  

Mewn datganiad, dywedodd y teulu: “Roedd Cheryl Woods yn fam gariadus, mamgu, chwaer a ffrind annwyl. Roedd yn rhoi blaenoriaeth gyson i les ei theulu dros ei lles ei hun, ac ymfalchïai yn ei threftadaeth Gymreig tra’n meithrin cariad dwfn at natur.

“Roedd Sarha, yn dilyn ol traed ei mam, yn anhunanol. 

“Roedd hi nid yn unig yn fam, mamgu, chwaer, modryb a ffrind, ond mae ei habsenoldeb yn gadael gwagle i'r rhai oedd yn dibynnu arni. 

“Bydd ei hetifeddiaeth yn cael ei weld trwy ei chwe merch, fydd yn ei chadw yn eu cof am byth.”

Mae’r teulu wedi gofyn am breifatrwydd ac am amser i alaru. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.