Carcharu dyn o Aberaeron am frathu clust swyddog diogelwch

NS4C

Mae dyn wedi ei garcharu am ymosod ar swyddog diogelwch mewn digwyddiad elusennol yng Ngheredigion.

Mae Philip Nicholas Ladd, 38 oed o Aberaeron, wedi ei gael yn euog o ymosod gan achosi niwed corfforol difrifol ar ôl brathu darn mawr o glust dyn i ffwrdd.

Cafodd Ladd ddedfryd o bum mlynedd a hanner yn y carchar.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad yng Nghlwb Pêl-droed Cei Newydd ym mis Mawrth 2019, yn dilyn adroddiadau bod Ladd yn ymateb yn fygythiol pan gafodd ei rwystro rhag mynd nôl i mewn i'r lleoliad gan swyddog diogelwch. 

Ar ôl dyrnu'r dioddefwr yn ei ben, gwnaeth Ladd frathu ei glust, gan boeri rhan ohoni ar lawr o'i flaen, cyn gadael mewn tacsi.

'Ymosodiad creulon'

Dywed y dioddefwr, a gafodd ei gludo i’r ysbyty ar unwaith, fod yr anaf wedi ei adael gydag effaith gorfforol barhaol, ac ei fod yn ymwybodol am y ffordd mae'n edrych.

Mewn datganiad dioddefwr, dywedodd: “Nid oedd hwn yn ymosodiad wyt ti i raddau yn ymwybodol y gallai ddigwydd wrth weithio fel gweithredwr diogelwch mewn digwyddiadau. Roedd hwn yn ymosodiad creulon, dieflig sydd wedi arwain at anaf na fydd byth yn gwella go iawn, a byddaf yn aml yn cael fy atgoffa o'r hyn a ddigwyddodd i mi.

"Roedd yn anodd iawn imi fynd yn ôl i’r gwaith, ond rwyf wedi rheoli hyn allan o reidrwydd i gynnal fy hun a fy nheulu. Mae'n dal i fod yn anodd i mi gan fy mod yn ofni y gallwn eto ddioddef ymosodiad, dim ond am wneud fy swydd.

“Ni ddylwn orfod teimlo fel hyn ac ni wnes i cyn y digwyddiad hwn.”

Dywedodd Ditectif Sarjant Steve Barry, Heddlu Dyfed-Powys: “Roedd hwn yn ddigwyddiad ofnadwy o dreisgar, a welodd y diffynnydd yn ymosod ar swyddog diogelwch a oedd yn gwneud ei waith.

“Dywedwyd wrth Ladd na allai fynd yn ôl y tu mewn. Roedd y ffordd yr ymatebodd i hyn yn gwbl annerbyniol ac mae wedi gadael y dioddefwr gydag atgof parhaol o'r ymosodiad.

“Rydym yn falch bod y gwaith caled gan swyddogion ymchwil wrth lunio’r ffeil dystiolaeth wedi arwain at euogfarniad, ac rydym yn gobeithio bod y ddedfryd yn mynd rhywfaint o’r ffordd i ddarparu cysur i’r dioddefwr.”

Llun: Heddlu Dyfed-Powys