Newyddion S4C

Lucy Letby i apelio yn erbyn ei dyfarniad

15/09/2023
Lucy letby

Mae Lucy Letby, y nyrs a garcharwyd am lofruddio saith o fabanod a cheisio llofruddio chwech arall, wedi cyflwyno apêl ffurfiol yn erbyn ei heuogfarnau.

Mae ei thîm cyfreithiol wedi cyflwyno cais i apelio yn ôl Adran Droseddol y Llys Apêl.

Ymhlith ei throseddau, roedd Letby wedi chwistrellu rhai babanod ag aer, gorfodi i fabanod yfed llaeth a gwenwyno dau fabi ag inswlin yn Ysbyty Countess of Chester.

Cafodd Letby, 33 oed ei dedfrydu i dreulio gweddill ei hoes yn y carchar ym mis Awst.

Bydd gwrandawiad llys yn cael ei gynnal ar 25 Medi lle bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu a ddylid dilyn ail achos ar gyfer chwe chyfrif sy’n weddill o geisio llofruddio.

Nid oedd y rheithgor gwreiddiol yn gallu dod i ddyfarniadau ar y cyhuddiadau hynny ar ddiwedd achos llys Letby.

Nid oedd Letby yn bresennol yn y llys i glywed y ddedfryd a dywedodd ei chyfreithwyr nad oedd hi am wylio’r gwrandawiad dros ddolen fideo chwaith, am resymau na chafodd eu datgelu. 
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.