Newyddion S4C

Aberystwyth yn cipio gwobr ‘Prifysgol Gymreig y flwyddyn’ y Sunday Times

15/09/2023
Aberystwyth

Aberystwyth sydd wedi ennill gwobr ‘Prifysgol Gymreig y flwyddyn’ y Sunday Times Good University Guide a gafodd ei chyhoeddi ddydd Gwener.

Cafodd y coleg ger y lli ei dewis gan banel o arbenigwyr fel y brifysgol orau oherwydd ei “rhagoriaeth academaidd cyffredinol”.

Serch hynny Prifysgol Caerdydd sydd ar frig y tabl yng Nghymru ar dabl cynghrair dylanwadol y papur newydd.

Mae hwnnw’n seiliedig ar ystadegau profiad myfyrwyr, swyddi ar ôl graddio a safon yr ymchwil.

Prifysgol St Andrews yn Fife, yr Alban oedd ar y brig ledled y DU, uwchben Rhydychen a Chaergrawnt.

Dyma’r prifysgolion gorau yng Nghymru yn ôl y tabl a'u safle yn y gynghrair:

  • 25 – Prifysgol Caerdydd
  • 39 – Prifysgol Aberystwyth
  • 41 – Prifysgol Abertawe
  • 44 – Prifysgol Bangor
  • 78 – Met Caerdydd
  • 97 – Prifysgol De Cymru
  • 117 – Prifysgol y Drindod Dewi Sant
  • 122 – Prifysgol Wrecsam

‘Camp’

Wrth ymateb i wobr Prifysgol Cymreig y Flwyddyn, dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

“Mae hon yn dipyn o gamp ac yn un a ddylai fod yn destun balchder mawr i bawb sydd â chysylltiad gyda Phrifysgol Aberystwyth.

“Mae gan ein prifysgol enw da rhagorol am ansawdd y profiad rydym yn ei gynnig i fyfyrwyr, ac rydyn ni wedi ymddangos yn gyson ymhlith prifysgolion gorau'r DU am foddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

“Yr hyn sydd wedi gwneud y llwyddiant hwn yn bosibl yw ymroddiad a gwaith caled pawb yma yn Aberystwyth, a’u hymrwymiad i ddarparu'r profiad dysgu gorau posibl i'n myfyrwyr. 

“Mae hwn hefyd yn newyddion gwych i'r gymuned ehangach yma yn Aberystwyth sy'n rhoi croeso mor gynnes i'n myfyrwyr bob blwyddyn.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.