Newyddion S4C

Rhybuddio gyrwyr i 'beidio â dibynnu ar y sat nav' wedi i derfyn cyflymder Cymru ostwng i 20mya

20mya

Mae’r RAC wedi rhybuddio gyrwyr i "beidio â dibynnu ar y sat nav" wedi i derfyn cyflymder y rhan fwyaf o ffyrdd preswyl yng Nghymru ostwng i 20mya ddydd Sul.

Dywedodd y cwmni gwasanaethau ceir y dylai’r cyhoedd dalu “sylw llawn” i’r arwyddion yn hytrach na’u teclynnau electronig System Lleoli Byd-eang (GPS).

Dywedodd pennaeth polisi'r RAC, Simon Williams ei fod yn “hollbwysig fod gyrwyr yn gwbl ymwybodol o’r newid “.

“Nes bod y systemau sat nav yn cael eu diweddaru ni ddylen nhw ddibynnu arnyn nhw i wybod beth yw’r terfyn cyflymder ar unrhyw ffordd yng Nghymru.”

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud y bydd y newid yn arbed £92m y flwyddyn i GIG Cymru.

Dywedodd ddydd Gwener y byddai cyfle i bobl “ddod i adref” gyda’r newid cyn eu bod nhw’n cael eu herlyn am oryrru.

“Nid yw’n newid sy’n cael ei gyflwyno er mwyn gwneud bywyd yn anodd i bobl ac felly bydd yr awdurdodau yn ystyried y peth yn y cyd-destun hwnnw,” meddai.

“Ond os yw pobol yn gwbl benderfynol o beidio â chadw at y rheolau y mae pawb arall yn eu dilyn fe fydd hynny yn fater gwahanol.”

Ychwanegodd: “Does yna ddim esgus i gyflogwyr greu amodau gwaith lle mae disgwyl i’r gweithwyr beidio â chadw at y rheolau.”

‘Gwallgof’

Mae’r newid wedi bod yn un dadleuol gydag adroddiadau fod rhai o’r arwyddion newydd wedi eu difrodi yng Nghonwy, Gwynedd, Casnewydd, Torfaen, Wrecsam a Sir y Fflint.

Ddoe dywedodd Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Penny Mordaunt, fod cyflwyno’r terfyn newydd yn “hollol wallgof”.

Awgrymodd Simon Williams y byddai wedi bod yn well targedu ffyrdd preswyl prysur yng Nghymru lle’r oedd llawer o bobol yn teithio ar droed.

“Nid pawb sy’n cadw at derfynau 20mya ond fe ddylai arwain at gwymp mewn cyflymder ar y cyfan a gwella diogelwch ar y ffordd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.