Newyddion S4C

Ail-lansio apêl am wybodaeth i ddiflaniad bachgen o Gastell-nedd yn 2002

13/09/2023
Robert WIlliams.png

Mae Heddlu De Cymru wedi ail-lansio eu hapêl am wybodaeth am ddiflaniad bachgen o Gastell-nedd a ddiflannodd yn 2002.

Fe aeth Roberts Williams ar goll o'i gartref yn Resolfen yn 15 oed ar 22 Mawrth 2002. 

Er ymholiadau helaeth a sawl apêl am wybodaeth gan swyddogion yr heddlu dros y 21 mlynedd ddiwethaf, nid yw erioed wedi cael ei ddarganfod.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dai Butt: "Mae pob achos person coll sydd heb ei ddarganfod yn parhau yn agored ac rydym yn ail-weld â nhw o bryd i'w gilydd rhag ofn bod tystiolaeth newydd wedi dod i'r wyneb. Rydym wedi ymrwymo o hyd i ddarganfod beth ddigwydd i Robert.

"Dwi'n credu fod gan cymuned leol Aberdulais wybodaeth allweddol a all ein helpu i ddeall beth ddigwyddodd iddo."

'Eisiau ei gorff yn ôl'

Fe aeth Robert i barti mewn tŷ yn Nhair Felin, Aberdulais ar 23 Mawrth 2002 ac roedd pobl leol eraill yn bresennol.

Ychwanegodd y Ditectif Arolygdd Butt: "Os yr oeddech chi yn y parti neu gydag unrhyw wybodaeth am symudiadau neu ddiflaniad Robert, hoffem ni siarad gyda chi.

"Fe all ymddangos yn heriol i gofio manylion o 21 mlynedd yn ôl, ond does dim ots pa mor ddi-nod yr ydych chi'n teimlo ydi'r wybodaeth, gall fod yn hanfodol i'n hymchwiliad a helpu i gynnig atebion i deulu Robert."

Dywedodd mam Robert Cheryl: "Dwi'n gwybod na fydd Robert fyth yn dod adref. Ond dwi eisiau ei gorff yn ôl fel y gallaf ei gladdu. Mae'n haeddu hynny.

"Mae rhywun yn gwybod beth ddigwyddodd iddo. Mae gwybod fel mam fod fy mhlentyn yn gorwedd yn rhywle wedi fy ninistrio yn emosiynol a chorfforol. Dwi angen gwybod beth ddigwyddodd iddo."

Mae Hedldu De Cymru yn annog unrhyw un â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2300271756.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.